Prawo stanowione przez Izbę

2023-05-09 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 219/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Paulina Czubaj)
Zarządzenie nr 220/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Andrzej Skórka)
Zarządzenie nr 221/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Stanisława Atras-Kornel)
Zarządzenie nr 222/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Krystyna Pilipczuk-Żurek)
Zarządzenie nr 223/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Dariusz Bednarczyk)
Zarządzenie nr 224/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Marianna Posłuszna)
Zarządzenie nr 225/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Alicja Bronowska-Felicka)
Zarządzenie nr 226/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Anna Chmielewska)
Zarządzenie nr 227/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Bolesław Raduj)
Zarządzenie nr 228/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Jadwiga Sacewicz)
Zarządzenie nr 229/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Elżbieta Siedlaczek-Szczepańska)
Zarządzenie nr 230/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Grzegorz Cieślik)
Zarządzenie nr 231/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Barbara Czarnecka-Kędzierska)
Zarządzenie nr 232/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Marianna Zarzeczna)
Zarządzenie nr 233/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Marianna Trzcinka-Sosnówka)
Zarządzenie nr 234/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Kazimierz Ćwierz)
Zarządzenie nr 235/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Kazimierz Dec)
Zarządzenie nr 236/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Dytkowski)
Zarządzenie nr 237/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Teresa Dyzma)
Zarządzenie nr 238/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Krzysztof Wojdyło)
Zarządzenie nr 239/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Krystyna Fetkowska-Mielnik)
Zarządzenie nr 240/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Jadwiga Słupczyńska)
Zarządzenie nr 241/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Józef Gaś)
Zarządzenie nr 242/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Diana Dębska)
Zarządzenie nr 243/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Halina Gorzkowska)
Zarządzenie nr 246/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Grzegorz Górnicki)
Zarządzenie nr 247/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Krystyna Hanusz-Pękala)
Zarządzenie nr 248/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Joanna Pyzikowska)
Zarządzenie nr 249/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Jadwiga Hryniak-Lengiewicz)
Zarządzenie nr 250/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Janina Jabłońska)
Zarządzenie nr 251/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Dominika Kamińska-Zmarzlak)
Zarządzenie nr 252/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Zofia Sączyńska)
Zarządzenie nr 253/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Aleksandra Kienig)
Zarządzenie nr 254/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Janusz Sławiński)
Zarządzenie nr 255/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Krystyna Kobzińska-Pijewska)
Zarządzenie nr 256/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Marian Kolasa)
Zarządzenie nr 257/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Józefa Kołodziejczyk)
Zarządzenie nr 258/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Stefan Kołodziejczyk)
Zarządzenie nr 259/2023/9/RL ZA - Kara pieniężna (Piotr Maksymowicz)
Zarządzenie nr 260/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Jolanta Sowińska-Smętna)
Zarządzenie nr 261/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Zbigniew Michalski)
Zarządzenie nr 262/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Małgorzata Staszewska-Plisiecka)
Zarządzenie nr 263/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Sławomir Lal)
Zarządzenie nr 264/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Marian Kukułka)
Zarządzenie nr 265/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Andrzej Kosiba)
Zarządzenie nr 266/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Joanna Szmygin)
Zarządzenie nr 267/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Klementyna Psujek)
Zarządzenie nr 268/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Przemysław Krzaczek)
Zarządzenie nr 269/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Małgorzata Krzaczek)
Zarządzenie nr 270/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Hanna Karol)
Zarządzenie nr 271/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Wacław Robak)

2023-05-09 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1999/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - (Roman Kashperskiy)
Uchwała nr 2034/2023/9/RL Uchwała zmieniająca (Iryna Husakova)
Uchwała nr 2060/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Paulina Czubaj)
Uchwała nr 2061/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Spychalska)
Uchwała nr 2062/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Basta-Arciszewska)
Uchwała nr 2063/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Braszko)
Uchwała nr 2064/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Klaudia Tutka)
Uchwała nr 2065/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Izabela Jarosławska)
Uchwała nr 2066/2023/9/RL PWZ na określone czynności ust 2e (Vladimir Batiuk)
Uchwała nr 2067/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Bożena Maciejczak)
Uchwała nr 2068/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą- zgon MSWiA (Dariusz Bednarczyk)
Uchwała nr 2069/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą- zgon MSWiA (Grzegorz Cieślik)
Uchwała nr 2070/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mateusz Smorąg)
Uchwała nr 2071/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą- zgon MSWiA (Sylwester Kowal)
Uchwała nr 2072/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą- zgon MSWiA (Ewa Król)
Uchwała nr 2073/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą- zgon MSWiA (Piotr Kryj)
Uchwała nr 2074/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą- zgon MSWiA (Marian Kolasa)
Uchwała nr 2075/2023/9/RL A 14 - zobowiązanie do przeszkolenia po przerwie (Jacek Malczewski)
Uchwała nr 2076/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Małgorzata Szymańczyk-Zacharuk)
Uchwała nr 2077/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Iwona Piasecka)
Uchwała nr 2078/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Olena Skrypai)
Uchwała nr 2079/2023/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Justyna Magiełda-Stola)
Uchwała nr 2080/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Hanna Morozova)
Uchwała nr 2081/2023/9/RL zgoda na udział w konsylium lekarskim art 9 ust1 pkt 2 (Kier.zakł.lecz) (SPZOZ Łęczna)
Uchwała nr 2087/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2090/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Natalia Aniskiewicz)

2023-05-16 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 217/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Eugenia Baschirov)
Zarządzenie nr 272/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Halina Kowalewska-Aleksandrowicz)
Zarządzenie nr 273/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Jan Kura)
Zarządzenie nr 274/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Marianna Osipiuk-Maciąg)
Zarządzenie nr 275/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Wiktor Nowak)
Zarządzenie nr 276/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Irena Mitura)
Zarządzenie nr 277/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Jan Mazurek)
Zarządzenie nr 278/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Danuta Wawrzycka-Atach)
Zarządzenie nr 279/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Maryla Szpinda)
Zarządzenie nr 280/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Piotr Kryj)
Zarządzenie nr 281/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Jadwiga Wożakowska)
Zarządzenie nr 282/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Janina Piątek)
Zarządzenie nr 283/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Halina Żugaj-Smyk)
Zarządzenie nr 284/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Alina Lamirska-Struzik)
Zarządzenie nr 285/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Zofia Lizut)
Zarządzenie nr 286/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Teofila Lipniewska)
Zarządzenie nr 287/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Elżbieta Zygadlewicz)
Zarządzenie nr 288/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Mirosław Uszyński)
Zarządzenie nr 289/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Ferdynand Kotula)
Zarządzenie nr 290/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Zofia Tabęcka-Maziarczyk)
Zarządzenie nr 291/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Jadwiga Sikora)
Zarządzenie nr 292/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Witkowska-Obraniak)
Zarządzenie nr 293/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Nosarzewska)
Zarządzenie nr 294/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Małgorzata Mucha)
Zarządzenie nr 295/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Muwaffag Mbaidin)
Zarządzenie nr 296/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Sylwester Kowal)
Zarządzenie nr 297/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Danuta Pajurek-Reszka)
Zarządzenie nr 298/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Odzioba-Osińska)
Zarządzenie nr 299/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Franciszka Orłowska)
Zarządzenie nr 300/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Ryszard Klonowski)
Zarządzenie nr 301/2023/9/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Krzysztof Zakrzewski)

2023-05-16 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2044/2023/9/RL Uchwała zmieniająca (Eugenia Baschirov)
Uchwała nr 2091/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Piotr Jasielski)
Uchwała nr 2092/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marta Masternak)
Uchwała nr 2093/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksander Ryczkowski)
Uchwała nr 2094/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Monika Kułaga)
Uchwała nr 2095/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą- zgon MSWiA (Jadwiga Chwedorowicz)
Uchwała nr 2096/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą- zgon MSWiA (Zbigniew Michalski)
Uchwała nr 2097/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą- zgon MSWiA (Muwaffag Mbaidin)
Uchwała nr 2098/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Urszula Łukasik-Bielska)
Uchwała nr 2099/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2108/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Yuliia Lysenko)

2023-05-23 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 302/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Sylwia Sędłak)
Zarządzenie nr 303/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Gerard Surmacz)
Zarządzenie nr 304/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Jan Kuczyński)
Zarządzenie nr 305/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Sebastian Bąk)
Zarządzenie nr 306/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Hubert Woźny)

2023-05-23 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2100/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Inna Triukhan)
Uchwała nr 2117/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Sylwia Sędłak)
Uchwała nr 2121/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karolina Tereszko)
Uchwała nr 2122/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karolina Andreasik)
Uchwała nr 2123/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mateusz Tomaszewski)
Uchwała nr 2124/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Julia Sobaszek)
Uchwała nr 2125/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Oleksii Yaremenko)
Uchwała nr 2126/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Teresa Sawa)
Uchwała nr 2127/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Ewa Szymanko-Ostrowska)
Uchwała nr 2128/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Aleksandra Herbet)
Uchwała nr 2129/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Piotr Danielewicz)
Uchwała nr 2130/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2023-05-30 - Przewodniczący komisji

Zarządzenie nr 16/2023/9/RL Decyzja - 90 lat (Danuta Korzeniewska)
Zarządzenie nr 17/2023/9/RL Decyzja - Śmierć (Witold Letkiewicz)
Zarządzenie nr 18/2023/9/RL Decyzja - 90 lat (Stanisław Strycharczuk)
Zarządzenie nr 19/2023/9/RL Decyzja - 90 lat (Hipolit Obolewicz)
Zarządzenie nr 20/2023/9/RL Decyzja - 90 lat (Hieronim Stępniak)
Zarządzenie nr 21/2023/9/RL Decyzja - 90 lat (Tadeusz Bojarczuk)
Zarządzenie nr 22/2023/9/RL Decyzja - 90 lat (Tadeusz Brzozowski)
Zarządzenie nr 23/2023/9/RL Decyzja - 90 lat (Roman Owczarczyk)
Zarządzenie nr 24/2023/9/RL Decyzja - Przeniesienie do innej OIL (Teresa Teleżyńska)
Zarządzenie nr 25/2023/9/RL Decyzja - Przeniesienie do innej OIL (Juliusz Ksok)

2023-05-30 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2133/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Katarzyna Krzystanek)
Uchwała nr 2134/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Tomasz Miszczuk)
Uchwała nr 2135/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Marek Caban)
Uchwała nr 2136/2023/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Yuliia Zyśko)
Uchwała nr 2137/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Wiktor Trela)
Uchwała nr 2138/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Małgorzata Borowiec-Bar)
Uchwała nr 2139/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Halczuk)
Uchwała nr 2140/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Małgorzata Frąk)
Uchwała nr 2141/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jakub Jóźwik)
Uchwała nr 2142/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Adriana Galińska)
Uchwała nr 2143/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Tomasz Wawrzoniak)
Uchwała nr 2144/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Katarzyna Jarmolińska-Matuszewska)
Uchwała nr 2145/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2146/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Maria Trębicka-Matejuk)
Uchwała nr 2147/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Elżbieta Bartoszewicz)
Uchwała nr 2148/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Hanna Roszak)
Uchwała nr 2149/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Helena Wilkos)