Prawo stanowione przez Izbę

2023-06-06 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 307/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Khrystyna Dovhan)
Zarządzenie nr 308/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Aleksandra Kaproń)
Zarządzenie nr 309/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Kinga Panasiuk)
Zarządzenie nr 310/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Arkadiusz Malik)
Zarządzenie nr 311/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Irena Karczewska)

2023-06-06 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2150/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Jacek Kopacz)
Uchwała nr 2151/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Bożena Bukalska)
Uchwała nr 2152/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Jolanta Gnieciak)
Uchwała nr 2153/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marta Zębala)
Uchwała nr 2154/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Magdalena Studenna-Jedlińska)
Uchwała nr 2155/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Aneta Skrzek-Montewka)
Uchwała nr 2156/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Iga Jaworska)
Uchwała nr 2157/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maciej Ostrowski)
Uchwała nr 2158/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Maślak)
Uchwała nr 2159/2023/9/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Khrystyna Dovhan)
Uchwała nr 2160/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Paulina Rabiej-Krzyś)
Uchwała nr 2161/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Remisiewicz)
Uchwała nr 2162/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paweł Zdunek)
Uchwała nr 2163/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Oliwia Polak)
Uchwała nr 2164/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Zuzanna Marcinkowska)
Uchwała nr 2165/2023/9/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Simona Feaktsistava)
Uchwała nr 2166/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Bożena Macech)
Uchwała nr 2167/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Kołodziej)
Uchwała nr 2168/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karolina Buczyńska)
Uchwała nr 2173/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2023-06-13 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 312/2023/9/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Zofia Balawender)
Zarządzenie nr 313/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Darosław Piróg)

2023-06-13 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2174/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Daniel Puchała)
Uchwała nr 2176/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Hanna Terletska)
Uchwała nr 2183/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Władysław Bloch)
Uchwała nr 2184/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Sebastian Jaszczuk)
Uchwała nr 2185/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Maria Mazurek)
Uchwała nr 2186/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Mieczysław Dybiec)
Uchwała nr 2187/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marta Bogowska)
Uchwała nr 2188/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Ivan Nikolaiev)
Uchwała nr 2189/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Łukasz Władyka)
Uchwała nr 2190/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Iwona Jędrzejewska)
Uchwała nr 2191/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Zdzisława Jakubus)
Uchwała nr 2192/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Lidia Kyc)
Uchwała nr 2193/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Józef Patyra)
Uchwała nr 2194/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2195/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Maria Słomka)
Uchwała nr 2197/2023/9/ORL Uchwała PORL w sprawie zmiany regulaminu Zespołu ds. szczepień ORL w Lublinie

2023-06-14 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 64/2023/9/ORL w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

2023-06-20 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 314/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Halina Łukaszewska-Żuk)
Zarządzenie nr 315/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Krystyna Ciempiel-Sagan)
Zarządzenie nr 316/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Mariia Dyka)
Zarządzenie nr 317/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Kamil Budzeń)
Zarządzenie nr 318/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Olha Kylivnyk)
Zarządzenie nr 319/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Justyna Żyga)
Zarządzenie nr 320/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Monika Poroch)
Zarządzenie nr 321/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Krzysztof Krysa)

2023-06-20 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2198/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Kazimierz Basiak)
Uchwała nr 2199/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Fałkowska)
Uchwała nr 2200/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paulina Czubaj)
Uchwała nr 2201/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Wiesława Stępień-Wilczek)
Uchwała nr 2202/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Krystyna Tomiło)
Uchwała nr 2203/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Witold Żywicki)
Uchwała nr 2204/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Zbigniew Zwierzchowski)
Uchwała nr 2205/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agata Michalak)
Uchwała nr 2206/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Urszula Zdżalik)
Uchwała nr 2207/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie grupowej - wniosek (Wacław Paszek,Wiktor Paszek)
Uchwała nr 2208/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Katarzyna Wąsowska-Czarnecka)
Uchwała nr 2209/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Barbara Wojtczak-Kurcinowska)
Uchwała nr 2210/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie grupowej - wniosek (Zofia Budzyńska, Janusz Budzyński)
Uchwała nr 2211/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Joanna Rejman)
Uchwała nr 2212/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Alicja Ozga-Stachurska)
Uchwała nr 2213/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Iwona Pawłowska)
Uchwała nr 2214/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kandyda Derkacz-Kapała)
Uchwała nr 2217/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Łukasz Gilowski)
Uchwała nr 2218/2023/9/RL Uchwała zmieniająca (Olha Kylivnyk)
Uchwała nr 2219/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karolina Robak)
Uchwała nr 2220/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aneta Olszyńska-Podleśna)
Uchwała nr 2221/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2223/2023/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Konrad Zalewski)
Uchwała nr 2225/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Yehor Katsko)

2023-06-27 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 322/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Klara Iwaniszyn-Zapołoch)
Zarządzenie nr 323/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Faustyna Jasielska)
Zarządzenie nr 324/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Alexander Kröndahl)
Zarządzenie nr 325/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Vira Balych)
Zarządzenie nr 326/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Oksana Ryzhynska)

2023-06-27 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2226/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Justyna Robak)
Uchwała nr 2227/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Lewicka)
Uchwała nr 2228/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paweł Bartnik)
Uchwała nr 2229/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kinga Chojecka)
Uchwała nr 2230/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Jan Mazurek)
Uchwała nr 2231/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ewelina Niedzielska-Śpiewak)
Uchwała nr 2232/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Alexander Kröndahl)
Uchwała nr 2233/2023/9/RL Uchwała zmieniająca (Vira Balych)
Uchwała nr 2234/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Urszula Wielgowska-Kotwis)
Uchwała nr 2236/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Bogumiła Mazur)
Uchwała nr 2240/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2241/2023/9/RL Uchwała zmieniająca (Oksana Ryzhynska)
Uchwała nr 2242/2023/9/RL Uchwała zmieniająca (Oleksandr Udovychenko)
Uchwała nr 2243/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Iryna Riazantseva)
Uchwała nr 2244/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Alina Khomaiko)