Prawo stanowione przez Izbę

2023-07-11 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 328/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Adriana Galińska)
Zarządzenie nr 329/2023/9/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Anna Pawłowska)
Zarządzenie nr 330/2023/9/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Beata Olejnicka-Falkowski)
Zarządzenie nr 331/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Stryjecki)
Zarządzenie nr 332/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Monika Staszewska)
Zarządzenie nr 333/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Anna Szewczyk)
Zarządzenie nr 334/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Karolina Wójcik) - Aniszewska
Zarządzenie nr 335/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Andrzej Nyczyk)

2023-07-11 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2245/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Piotr Kwiatkowski)
Uchwała nr 2246/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dominika Tomaka)
Uchwała nr 2247/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Natalia Haratym)
Uchwała nr 2248/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksandra Królikiewicz-Pośpiech)
Uchwała nr 2249/2023/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Andrzej Szarek)
Uchwała nr 2250/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jakub Podgórniak)
Uchwała nr 2251/2023/9/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Serhii Zakharchenko)
Uchwała nr 2252/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Joanna Jabłońska)
Uchwała nr 2253/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Piotr Flis)
Uchwała nr 2254/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jolanta Szeliga-Król)
Uchwała nr 2255/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Bąkowska)
Uchwała nr 2256/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Tomasz Biela)
Uchwała nr 2257/2023/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Joanna Weron)
Uchwała nr 2258/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Elżbieta Szkutnik)
Uchwała nr 2259/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Krzystanek)
Uchwała nr 2260/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Brzeska)
Uchwała nr 2261/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karolina Błaszczyk)
Uchwała nr 2262/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mateusz Wicha)
Uchwała nr 2263/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Artur Rząsowski)
Uchwała nr 2264/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karol Jamrogiewicz)
Uchwała nr 2265/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Janusz Sikora)
Uchwała nr 2266/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Jolanta Herda)
Uchwała nr 2267/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Renata Janku-Pietrzyk)
Uchwała nr 2268/2023/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Julia Mechlińska)
Uchwała nr 2269/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Maryna Łozicka)
Uchwała nr 2270/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kinga Kwolek)
Uchwała nr 2271/2023/9/RL Uchwała zmieniająca (Andrii Nychyk)/ Andrzej Nyczyk
Uchwała nr 2273/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Agnieszka Dobrowolska-Redo)
Uchwała nr 2274/2023/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Katarzyna Rudnicka)
Uchwała nr 2275/2023/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Filip Grabarczyk)
Uchwała nr 2276/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Antoni Szyłkajtis)
Uchwała nr 2277/2023/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Lidiya Rudavska)
Uchwała nr 2282/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2283/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Valentyna Plakhuta)

2023-07-25 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 65/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Joanna Sławińska)
Uchwała nr 66/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Maryna Postolaki)
Uchwała nr 67/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Olena Basalyk)
Uchwała nr 68/2023/9/RL PWZ na określone czynności ust 2e (Andrii Khalavko)

2023-07-25 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 337/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Tadeusz Gburek)
Zarządzenie nr 338/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Izabela Dudeńko)
Zarządzenie nr 339/2023/9/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Bolesław Bellon)
Zarządzenie nr 340/2023/9/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Grażyna Szczukin)
Zarządzenie nr 341/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Monika Chojęta)
Zarządzenie nr 342/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Iwona Poczek)
Zarządzenie nr 343/2023/9/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Tomasz Błaszczak)
Zarządzenie nr 344/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Patkowski)
Zarządzenie nr 345/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Grażyna Pozichowska)

2023-07-31 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 350/2023/9/RL ZA 23/02 - utrata PWZ oraz unieważnienie dokumentu (Darin Munir)