Prawo stanowione przez Izbę

2023-09-05 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 368/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Aleksandra Rębisz)
Zarządzenie nr 369/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Olena Beliaieva)
Zarządzenie nr 370/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Babkiewicz)
Zarządzenie nr 371/2023/9/RL ZA 23/02 - utrata PWZ oraz unieważnienie dokumentu (Uliana Tsymbaliuk)
Zarządzenie nr 372/2023/9/RL ZA 23/02 - utrata PWZ oraz unieważnienie dokumentu (Yurii Nazaruk)
Zarządzenie nr 373/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Anna Siedlecka)
Zarządzenie nr 374/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Tetiana Krut)
Zarządzenie nr 375/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Iryna Leoshko)
Zarządzenie nr 376/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Orest Shtuka)

2023-09-05 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2629/2023/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Anna Michalak)
Uchwała nr 2693/2023/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Anna Kochanowska-Mazurek)
Uchwała nr 2694/2023/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Karolina Haczkur-Pawłowska)
Uchwała nr 2695/2023/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Maximilian Gorski)
Uchwała nr 2696/2023/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Katarzyna Molenda)
Uchwała nr 2697/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Monika Karwatowska)
Uchwała nr 2698/2023/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Rafał Terlecki)
Uchwała nr 2699/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paweł Majchrzak)
Uchwała nr 2700/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Jolanta Demidziuk)
Uchwała nr 2701/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Rafał Sawicki)
Uchwała nr 2702/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Dziąbowska-Grabias)
Uchwała nr 2703/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Hałabis)
Uchwała nr 2704/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kinga Bukała)
Uchwała nr 2705/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maciej Romak)
Uchwała nr 2706/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ewa Pykosz-Władyka)
Uchwała nr 2707/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maria Dzierżak)
Uchwała nr 2708/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Barbara Sułkowska)
Uchwała nr 2709/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Pryll)
Uchwała nr 2710/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kinga Miszczuk)
Uchwała nr 2711/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Bartosz Witek)
Uchwała nr 2712/2023/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Wiktoria Roszkowska)
Uchwała nr 2713/2023/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Szymon Palczarski)
Uchwała nr 2714/2023/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Ewa Sawicka)
Uchwała nr 2715/2023/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Michał Dacka)
Uchwała nr 2720/2023/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Katarzyna Połeć)
Uchwała nr 2721/2023/9/RL A 04 - kwalifikacje formalne (Błażej Filipowicz)
Uchwała nr 2722/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Piotr Witkowski)
Uchwała nr 2723/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Teresa Wilkos)
Uchwała nr 2724/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Grażyna Uranowska-Lackowska)
Uchwała nr 2725/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Anna Siedlecka)
Uchwała nr 2726/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Jarosław Drabko)
Uchwała nr 2727/2023/9/RL Uchwała zmieniająca (Orest Shtuka)
Uchwała nr 2737/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Joanna Jamroga-Piątek)
Uchwała nr 2738/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2739/2023/9/RL Uchwała zmieniająca (Tetiana Krut)
Uchwała nr 2740/2023/9/RL Uchwała zmieniająca (Iryna Leoshko)

2023-09-12 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 336/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Weronika Czubak)
Zarządzenie nr 377/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Mariia Tertychenko)
Zarządzenie nr 378/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Soja-Powszedniak)
Zarządzenie nr 379/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Agnieszka Gryckiewicz)
Zarządzenie nr 380/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Adel Z. A. Khuder)
Zarządzenie nr 381/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Wieńczysław Kosik)
Zarządzenie nr 382/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Maryana Ponomarenko)

2023-09-12 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2750/2023/9/RL Uchwała zmieniająca (Mariia Tertychenko)
Uchwała nr 2751/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Szczerbińska)
Uchwała nr 2752/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Szymon Lusiński)
Uchwała nr 2753/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Jakub Stępień)
Uchwała nr 2758/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2759/2023/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Piotr Kornaś)
Uchwała nr 2760/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kinga Pisz)
Uchwała nr 2761/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Joanna Ryń)
Uchwała nr 2762/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Joanna Nowicka)
Uchwała nr 2763/2023/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Krystyna German)
Uchwała nr 2764/2023/9/RL Uchwała zmieniająca (Maryana Ponomarenko)

2023-09-19 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 383/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Romualda Karolina Sawka)
Zarządzenie nr 384/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Izabela Jamróz-Zalewska)

2023-09-19 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2765/2023/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Karolina Zgodzińska)
Uchwała nr 2766/2023/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Konrad Ślizień-Kuczapski)
Uchwała nr 2767/2023/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Jan Błaszczyk)
Uchwała nr 2768/2023/9/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Kacper Trześniowski)
Uchwała nr 2769/2023/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Anna Leśniak)
Uchwała nr 2770/2023/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Marcin Cabaj)
Uchwała nr 2771/2023/9/RL Uchwała zmieniająca (Olena Borysenko)
Uchwała nr 2772/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jakub Boguniecki)
Uchwała nr 2773/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Leszek Piechuta)
Uchwała nr 2774/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2793/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Jacek Madej)

2023-09-26 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 385/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Irosław Szymański)
Zarządzenie nr 386/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Rafał Katryniok)
Zarządzenie nr 387/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Lucas Stember)
Zarządzenie nr 388/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marcin Serwacki)
Zarządzenie nr 389/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Inga Wierzejska)
Zarządzenie nr 390/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Yauheni Semiarnik)
Zarządzenie nr 391/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Olha Kovtoniuk)
Zarządzenie nr 392/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Riad Haidar)

2023-09-26 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2798/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Riad Haidar)
Uchwała nr 2799/2023/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Magdalena Wardak)
Uchwała nr 2800/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Yauheni Semiarnik)
Uchwała nr 2801/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Krystyna Ambrożewicz)
Uchwała nr 2802/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Małgorzata Brzezińska)
Uchwała nr 2803/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jacek Madej)
Uchwała nr 2804/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Rafał Kuś)
Uchwała nr 2805/2023/9/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Kseniya Hrynkevich)
Uchwała nr 2807/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Izabela Uniłowska)
Uchwała nr 2809/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kaja Skorzyńska)
Uchwała nr 2810/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2812/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Joanna Gurańska-Bentkowsk)
Uchwała nr 2816/2023/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Marzena Wąsacz)
Uchwała nr 2817/2023/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Krzysztof Kiszka)