Prawo stanowione przez Izbę

2024-03-05 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 824/2024/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Valiantsin Zialenski)
Zarządzenie nr 825/2024/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Artsem Hrynkevich)
Zarządzenie nr 826/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Monika Mikulska)
Zarządzenie nr 827/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Monika Michalak)
Zarządzenie nr 828/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Iryna Husakova)
Zarządzenie nr 829/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Laura Piasek)
Zarządzenie nr 830/2024/9/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Andrei Blazhevich)
Zarządzenie nr 831/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Vitalii Andreiev)
Zarządzenie nr 832/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Yuliia Kaplunovska)
Zarządzenie nr 833/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Dominika Mulawka)
Zarządzenie nr 834/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Zdunkiewicz)

2024-03-05 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3746/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dariusz Samborski)
Uchwała nr 3747/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Rządkowska)
Uchwała nr 3748/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Małgorzata Żebrowska-Godzisz)
Uchwała nr 3749/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kamil Hurkała)
Uchwała nr 3750/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Barbara Chatała)
Uchwała nr 3751/2024/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Klaudia Szumna)
Uchwała nr 3752/2024/9/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Valiantsin Zialenski)
Uchwała nr 3753/2024/9/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Artsem Hrynkevich)
Uchwała nr 3754/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Klaudia Niewęgłowska)
Uchwała nr 3755/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paulina Bętkowska)
Uchwała nr 3756/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Adamiak)
Uchwała nr 3757/2024/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Jolanta Sienicka)
Uchwała nr 3758/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Małgorzata Kloc-Blechar)
Uchwała nr 3759/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Orest Boiar)
Uchwała nr 3760/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dominika Budzisz-Turbakiewicz)
Uchwała nr 3761/2024/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Marta Przykaza)
Uchwała nr 3762/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Wojciech Wokurka)
Uchwała nr 3763/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Bożena Kłos)
Uchwała nr 3764/2024/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Sonia Malicka)
Uchwała nr 3769/2024/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Jakub Maternia)
Uchwała nr 3770/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Monika Blicharz)
Uchwała nr 3772/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Konrad Pić)
Uchwała nr 3773/2024/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2024-03-12 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 835/2024/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Zofia Tukendorf)
Zarządzenie nr 836/2024/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Karolina Koss)

2024-03-12 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3776/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karolina Samolej-Parcheta)
Uchwała nr 3777/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Wiktoria Wróbel)
Uchwała nr 3778/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Alicja Jakimiuk)
Uchwała nr 3779/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marta Wozińska)
Uchwała nr 3780/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Grabarczyk)
Uchwała nr 3781/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Wójcik-Mazurek)
Uchwała nr 3782/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Artur Silezin)
Uchwała nr 3783/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Inglot)
Uchwała nr 3784/2024/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Ewelina Wasilewska)
Uchwała nr 3785/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Alicja Mazur)
Uchwała nr 3786/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jakub Aniśko)
Uchwała nr 3787/2024/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Karolina Koss)
Uchwała nr 3788/2024/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Anna Jankowska)
Uchwała nr 3790/2024/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3791/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Natalia Trąbka)
Uchwała nr 3794/2024/9/RL A 23 - wydanie dokumentu pwz (Ewa Olcha)
Uchwała nr 3795/2024/9/RL Uchwała zmieniająca (Artsem Shahiyeu)

2024-03-13 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 85/2024/9/ORL Uchwała ORL w sprawie przystąpienia Lubelskiej Izby Lekarskiej do udziału w pracach nad opracowaniem system u elektronicznego ?Portal obsługi lekarza?.
Uchwała nr 86/2024/9/ORL Uchwała ORL w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 87/2024/9/ORL Uchwała ORL w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2023
Uchwała nr 88/2024/9/ORL Uchwała ORL w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2023
Uchwała nr 89/2024/9/ORL Uchwała ORL w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu na rok 2024
Uchwała nr 90/2024/9/ORL Uchwała ORL w sprawie przyznania Dyplomu Laur Medyczny

2024-03-19 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 844/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Aleksandra Puła)
Zarządzenie nr 845/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Klaudia Szwaj)
Zarządzenie nr 846/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Alena Bahachova)

2024-03-19 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3797/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agata Piątek)
Uchwała nr 3798/2024/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Przemysław Rokita)
Uchwała nr 3799/2024/9/RL A 14 - zobowiązanie do przeszkolenia po przerwie (Tomasz Chojnacki)
Uchwała nr 3800/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Robert Kołodziej)
Uchwała nr 3801/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marta Lipiec)
Uchwała nr 3802/2024/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zawieszenie prawa (Wojciech Łuczak)
Uchwała nr 3804/2024/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3805/2024/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zawieszenie prawa (Ewa Golias)

2024-03-23 - Okręgowy Zjazd Lekarzy

Uchwała nr 11/2024/9/ORL Uchwała OZL w sprawie przyjęcia porządku obrad XLIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
Uchwała nr 12/2024/9/ORL Uchwała OZL o zmianie uchwały w sprawie określenia liczby członków organów Lubelskiej Izby Lekarskiej i Okręgowej Komisji Wyborczej oraz parytetów
Uchwała nr 13/2024/9/ORL Uchwała OZL w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie za rok 2023
Uchwała nr 14/2024/9/ORL Uchwała OZL w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2023
Uchwała nr 15/2024/9/ORL Uchwała OZL w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2023
Uchwała nr 16/2024/9/ORL Uchwała OZL w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego za rok 2023
Uchwała nr 17/2024/9/ORL Uchwała OZL w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2023
Uchwała nr 18/2024/9/ORL Uchwała OZL w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej
Uchwała nr 19/2024/9/ORL Uchwała OZL w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2024

2024-03-26 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 847/2024/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Jakubowicz)
Zarządzenie nr 848/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Podgórska)
Zarządzenie nr 849/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Elżbieta Więsyk)
Zarządzenie nr 850/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Patrycja Wisowata)
Zarządzenie nr 851/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Łukasz Hołownicki)
Zarządzenie nr 852/2024/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Kacper Wojtala)
Zarządzenie nr 853/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Paulina Mulawka)
Zarządzenie nr 854/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Eliza Ganczarska-Kaliszuk)
Zarządzenie nr 855/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Maciej Rogala)

2024-03-26 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3816/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Trojnar)
Uchwała nr 3817/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paulina Trojanowska)
Uchwała nr 3818/2024/9/RL Uchwała ORL umorzenie postępowania (Olena Harkusha)
Uchwała nr 3819/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Bilska)
Uchwała nr 3820/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ryszard Piasecki)
Uchwała nr 3821/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jakub Lewartowski vel Lewartowicz)
Uchwała nr 3822/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Załuska-Ogryzek)
Uchwała nr 3823/2024/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Kacper Wojtala)
Uchwała nr 3824/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maciej Szmygin)
Uchwała nr 3825/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Iga Rosołowska)
Uchwała nr 3826/2024/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie grupowej - wniosek (Łukasz Czupkałło, Maryla Kozicka-Czupkałło)
Uchwała nr 3830/2024/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3836/2024/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Katarzyna Rymarczyk)
Uchwała nr 3837/2024/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Artur Sitnik)