Prawo stanowione przez Izbę

2024-05-07 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 876/2024/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Elżbieta Starosławska)
Zarządzenie nr 877/2024/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Daniela Skawińska)
Zarządzenie nr 878/2024/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Jakubowska)
Zarządzenie nr 879/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Agnieszka Lis)
Zarządzenie nr 880/2024/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Elżbieta Kliszcz)
Zarządzenie nr 881/2024/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Alina Fijałkowska)
Zarządzenie nr 882/2024/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Anna Komorowska)
Zarządzenie nr 883/2024/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Jerzy Staśkiewicz)
Zarządzenie nr 884/2024/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Bożena Sienkiewicz-Adamczyk)
Zarządzenie nr 885/2024/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Monika Sieńczyk-Moskwa)

2024-05-07 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3931/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Damian Piela)
Uchwała nr 3932/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Julia Jaglewicz)
Uchwała nr 3933/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paulina Wójtowicz)
Uchwała nr 3934/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Konrad Pikuła)
Uchwała nr 3935/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Weronika Paszkowska)
Uchwała nr 3936/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Angelika Bryczek)
Uchwała nr 3937/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Tomasz Pedowski)
Uchwała nr 3938/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Patrycja Klein)
Uchwała nr 3940/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Taracha)
Uchwała nr 3941/2024/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Michał Palicki)
Uchwała nr 3942/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Viktor Stefanskyi)
Uchwała nr 3943/2024/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Grzegorz Duszyński)
Uchwała nr 3944/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mateusz Góra)
Uchwała nr 3945/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jakub Lipka)
Uchwała nr 3946/2024/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Monika Sieńczyk-Moskwa)
Uchwała nr 3949/2024/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2024-05-14 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 886/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Alicja Bielak)
Zarządzenie nr 887/2024/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Artur Kostrzewa)
Zarządzenie nr 888/2024/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Nataliia Bielińska)
Zarządzenie nr 889/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Kamil Zieliński)
Zarządzenie nr 890/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Roman Kashperskiy)
Zarządzenie nr 891/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Danuta Krasowska)
Zarządzenie nr 892/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Karolina Nitka)
Zarządzenie nr 893/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Paweł Mazurek)
Zarządzenie nr 894/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Aleksandra Markowska)
Zarządzenie nr 895/2024/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Aleh Aniskevich)

2024-05-14 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3951/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mateusz Zinkiewicz)
Uchwała nr 3952/2024/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wykreślony wpis w CEIDG (Romuald Baryła)
Uchwała nr 3953/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Sylwia Jakubicz)
Uchwała nr 3954/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Zaborowska-Czepe)
Uchwała nr 3955/2024/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Dmytro Nasonov)
Uchwała nr 3956/2024/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Artur Kostrzewa)
Uchwała nr 3957/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Klaudia Artykiewicz-Zawiślak)
Uchwała nr 3958/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Przemysław Litwin)
Uchwała nr 3959/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Beata Gołębiowska)
Uchwała nr 3960/2024/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Piotr Kawałek)
Uchwała nr 3961/2024/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Krzysztof Michalak)
Uchwała nr 3963/2024/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Elżbieta Kliszcz)
Uchwała nr 3964/2024/9/RL A 06 - prawo dla cudzoziemca (Aleh Aniskevich)
Uchwała nr 3965/2024/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3976/2024/9/ORL Uchwała PORL w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie geriatrii

2024-05-21 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 896/2024/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Anna Aksenchyk-Przygoda)
Zarządzenie nr 897/2024/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Wiesław Ślusarski)

2024-05-21 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3884/2024/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Olena Harkusha)
Uchwała nr 3967/2024/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Aleksandra Korzeniowska)
Uchwała nr 3968/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Klaudia Hurko)
Uchwała nr 3969/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Krzysztof Michalak)
Uchwała nr 3970/2024/9/RL A 02 - przyznanie prawa (Izabela Pyrzyna-Wojnow)
Uchwała nr 3971/2024/9/RL Uchwała zmieniająca (Anna Aksenchyk-Przygoda)
Uchwała nr 3972/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Iwona Poczek)
Uchwała nr 3973/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mateusz Kowalczuk)
Uchwała nr 3974/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Małgorzata Kasprzak)
Uchwała nr 3979/2024/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2024-05-28 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 898/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Tetiana Tumaieva)
Zarządzenie nr 899/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Filip Karasek)
Zarządzenie nr 900/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Mateusz Biały)
Zarządzenie nr 901/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Dominika Górska)
Zarządzenie nr 902/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Grzegorz Paradowski)
Zarządzenie nr 903/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Michał Palicki)

2024-05-28 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3991/2024/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Andrianna Rybar)
Uchwała nr 3992/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Mach)
Uchwała nr 3993/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Monika Grzybek)
Uchwała nr 3994/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Martyna Stani)
Uchwała nr 3995/2024/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Dmytro Puhach)
Uchwała nr 3996/2024/9/RL PWZ na określone czynności ust 2e (Marta Chernova)
Uchwała nr 3997/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paweł Warzyszak)
Uchwała nr 3998/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dominika Kutnik)
Uchwała nr 3999/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Wojciech Rębisz)
Uchwała nr 4000/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Kozicka-Niewczas)
Uchwała nr 4003/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Patrycja Cielma)
Uchwała nr 4006/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Jóźwiak-Bara)
Uchwała nr 4007/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Łukasz Gawłowicz)
Uchwała nr 4008/2024/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Wiesław Ślusarski)
Uchwała nr 4009/2024/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Dominika Guz)
Uchwała nr 4010/2024/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Zofia Sochocka)
Uchwała nr 4011/2024/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą