Prawo stanowione przez Izbę

2024-06-04 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 904/2024/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Wiesław Ławnikowicz)

2024-06-04 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4012/2024/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zgon (Wieńczysław Kosik)
Uchwała nr 4013/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Gajda)
Uchwała nr 4016/2024/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4017/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Strug)

2024-06-07 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 905/2024/9/RL ZA 30/02 - ograniczenie czynności osl (Monika Smolak-Wilhelm)
Zarządzenie nr 906/2024/9/RL ZA - Zamieszczenie alertu w systemie IMI (Monika Smolak-Wilhelm)

2024-06-11 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 907/2024/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Stanisław Dzierżak)

2024-06-11 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4019/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Monika Ruszała)
Uchwała nr 4020/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dorota Skrouba)
Uchwała nr 4021/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Powroźnik)
Uchwała nr 4022/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Klaudia Sugier-Duda)
Uchwała nr 4023/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Horoszewicz)
Uchwała nr 4024/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Andrzej Żołędziowski)
Uchwała nr 4025/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Urszula Opasała)
Uchwała nr 4026/2024/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2024-06-14 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 912/2024/9/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Mark Polar)

2024-06-18 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 908/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marta Mazalon)
Zarządzenie nr 909/2024/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Inna Koval)
Zarządzenie nr 910/2024/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Igor Nogal)
Zarządzenie nr 911/2024/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Khrystyna Dovhan)

2024-06-18 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4031/2024/9/RL A 07 - prawo dla cudzoziemca ponowne (Inna Koval)
Uchwała nr 4033/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jacek Kamiński)
Uchwała nr 4034/2024/9/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Igor Nogal)
Uchwała nr 4035/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karolina Kosecka)
Uchwała nr 4037/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Adrian Możdżeń)
Uchwała nr 4044/2024/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Piotr Polnik)
Uchwała nr 4045/2024/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2024-06-19 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 91/2024/9/ORL w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie w II połowie 2024 roku

2024-06-20 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 914/2024/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Kinga Ozga)
Zarządzenie nr 915/2024/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Natalia Rojek-Jabłońska)
Zarządzenie nr 918/2024/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Maria Kalicka-Biłan)