Ankieta farmakogenomiczna


W Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w Zakładzie Analizy i Bioanalizy Leków oraz w Centrum Badań Klinicznych prowadzone są badania farmakogenomiczne, których głównym kierunkiem jest pełne profilowanie pacjentów przy użyciu metod sekwencjonowania o wysokiej przepustowości (sekwencjonowanie następnej generacji). Ich celem jest identyfikacja specyficznych, funkcjonalnych wariantów genetycznych odpowiedzialnych za zróżnicowany metabolizm leków u pacjentów i osób zdrowych. Wyniki niniejszej ankiety, wraz z wynikami uzyskanymi w trakcie realizacji projektu, pomogą we wdrażaniu testów farmakogenomicznych w celu rozwoju medycyny spersonalizowanej.

Krytycznym elementem badań jest uzyskanie informacji od jak największej liczby lekarzy. Odpowiedź na pytania zajmie co najwyżej dwie minuty.

 

Link do ankiety: https://www.umb.edu.pl/farmakogenomika

prof. dr hab. n. farm. Wojciech Miltyk

Kierownik Zakładu Analizy i Bioanalizy Leków

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. A. Mickiewicza 2D

15-222 Białystok

Więcej...

Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla Szpitali, POZ-ów oraz AOS-ów


Centrum e-Zdrowia

Trwa nabór na bezpłatne szkolenia z zakresu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w ramach Projektu: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami wiązanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”

Więcej...

Druki recept - często pojawiające się pytanie prawne


Lex Secure, opinia prawna

Czy można korzystać z dotychczasowych druków recept?

Więcej...

Nowe druki recept papierowych


MZ

Od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązywał nowy wzór recepty. W porównaniu z poprzednim wzorem usunięto rubrykę „Oddział NFZ”.

Więcej...

Za zasługi dla ochrony zdrowia


LIL, NIL, MZ

Prof. Krzysztof Tomasiewicz odebrał z rąk prezesa ORL Leszka Buka, przyznane przez ministra zdrowia na wniosek samorządu lekarskiego, honorowe odznaczenie „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”.

Więcej...

Konferencja naukowo-szkoleniowa online pt.: „Odpowiedzialność cywilna w medycynie”


21 maja br. odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa online pt.: „Odpowiedzialność cywilna w medycynie”. Konferencja została zorganizowana przy współudziale Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Więcej...

Zaproszenie do debaty rak prostaty


Debata Rak Prostaty

W imieniu Prof. Piotra Radziszewskiego, Przewodniczącego Komitetu Naukowego serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji „Debaty Rak Prostaty", która odbędzie się 22.05.2021 r. w trybie online.

Podczas tego spotkania omówione zostaną między innymi: leczenie zabiegowe i systemowe raka stercza oraz hormonoterapia i jej właściwe stosowanie. W trakcie konferencji odbędą się również warsztaty z diagnostyki obrazowej oraz z biopsjii. Nie zabraknie też dyskusji okrągłego stołu.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapraszamy do rejestracji debaty‑zdrowie.pl/rak‑prostaty/.

Więcej...

Wykaz rejonów wyborczych


Zgodnie z uchwałą nr 16/08/2021 0kręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej lzby Lekarskiej z dnia 5 maja 2021 r. Lubelska Izba Lekarska publikuje listy członków w rejonach wyborczych.

Więcej...

Zapis transmisji video z wręczenia Medali Lubelskiej Izby Lekarskiej oraz Dyplomu Laur Medyczny


Kwalifikacja do szczepień przez lekarzy stażystów


NIL, MZ

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że lekarz stażysta, w obecnym stanie prawnym, może kwalifikować do szczepień przeciw COVID 19 w innym podmiocie leczniczym niż miejsce odbywania stażu na podstawie skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Więcej...
Wybierz numer strony z wiadomościami:

Archiwum

Archiwum - tematycznie