Dyplomy wręczone


LIL, Uniwersytet Medyczny

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom kierunku lekarsko‑dentystycznego, którzy ukończyli studia na Uniwersytecie Medycznym w 2020 roku, odbyła się 15 stycznia 2022 roku. Lubelska Izba Lekarska uhonorowała wyróżniających się absolwentów.

Więcej...

W LIL o „Polskim Ładzie”


LIL, Polski Ład

Bezpłatne konsultacje z Moniką Markisz – radcą podatkowym na temat interpretacji przepisów Polskiego Ładu, były prowadzone w Lubelskiej Izbie Lekarskiej przed dwa dni: 11 i 14 stycznia br. 

Więcej...

„Polski Ład” – konsultacje radcy prawnego


LIL, Polski Ład

LIL zaprasza na bezpłatne konsultacje z Panią Moniką Markisz – radcą prawnym oraz doradcą podatkowym w zakresie interpretacji przepisów Polskiego Ładu.

Konsultacje są możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, ze względu na duże zainteresowanie, decyduje kolejność zgłoszeń, czas przewidywany na osobę – 15 minut.

Więcej...

„Polski Ład” – termin zmiany formy opodatkowania


Polski Ład

W związku z wejściem w życie zmian prawa podatkowego prosimy pamiętać o zachowaniu terminów wyboru formy opodatkowania na 2022 rok. Podatnik, który dotychczas (w 2021 roku) rozliczał podatek w formie tzw. „karty podatkowej”, a w 2022 roku musi (lub chce) zrezygnować z tej formy opodatkowania, powinien do 20 stycznia 2022 roku złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze innej formy opodatkowania na 2022 rok (np. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Więcej...

Zarządzanie talentami w podmiotach leczniczych - badanie opinii personelu medycznego


ankieta badawcza

Zapraszamy do udziału w ankiecie w ramach pracy doktorskiej mgr Wioletty Pomaranik pt. „Zarządzanie talentami w publicznych podmiotach leczniczych w Polsce” realizowanej na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.
Celem badań jest poznanie opinii pracowników na temat stosowanych praktyk z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w podmiotach leczniczych.
https://forms.office.com/r/YjvzqKMUZp
Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane w sposób zbiorczy wyłącznie na potrzeby przygotowania pracy doktorskiej.

Więcej...

Szczepienia przeciw COVID-19 u dzieci w opinii wakcynologa


webinar

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar: „Szczepienia przeciw COVID‑19 u dzieci w opinii wakcynologa” – który odbędzie się w czwartek, 13 stycznia, o godzinie 18.00.

Link do rejestracji udziału

Więcej...

Obwieszczenie OKW z 20 grudnia 2021 r.


OBWIESZCZENIE
Okręgowej komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 20 grudnia 2021 r.
o wynikach wyborów Delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji
Na podstawie uchwały nr. 25/08/2021 0kręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej lzby Lekarskiej z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie potwierdzenia, ogłoszenia i publikacji wyników wyborów Delegatów na
Okręgowy Zjazd Lekarzy ogłasza się listę Delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji

Link do pliku PDF

Więcej...

Polski Ład dla lekarzy - niejasne plusy, oczywiste minusy


NIL

Naczelna Izba Lekarska udostępniła do pobrania poradnik:

Polski Ład - poradnik podatkowy dla lekarzy i lekarzy dentystów (pdf)

Więcej...

Żeby zrozumieć Polski Ład


Komisja Kształcenia Medycznego LIL

Polski Ład dla Lekarzy to tytuł kursu on‑line, który dla lekarzy LIL odbył się 17 grudnia 2021 r. W 2022 i w 2023 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy, dotyczące bezpośrednio lekarzy. Wysokość obciążeń publicznoprawnych ponoszonych przez lekarzy (podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) ulegnie zmianie.

Więcej...

Jubileusze dwa – nie byle jakie


Komisja Kultury LIL

18 grudnia 2021 r. w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U lekarzy” odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom X Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Lekarzy i Studentów Medycyny i V Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko‑Literackiego „Lekarze dzieciom”.

Więcej...
Wybierz numer strony z wiadomościami:

Archiwum

Archiwum - tematycznie