Dyplomy i w… drogę


Uniwersytet Medyczny, Lubelska Izba Lekarska

W niedzielę 19 września odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów 295 absolwentom Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego. Lubelski samorząd lekarski honoruje absolwentów, którzy otrzymali celujące oceny na dyplomie. Najlepszym absolwentom dyplomy i upominki wręczał prezes LIL Leszek Buk, a także sekretarz ORL Monika Bojarska-Łoś i zastępca prezesa ORL Grzegorz Pietras.

Więcej...

Kandydaci na Medal – mile widziani


Medal Lubelskiej Izby Lekarskiej

Zapraszamy członków Lubelskiej Izby Lekarskiej do zgłaszania kandydatur osób, które Państwa zdaniem zasługują na odznaczenie Medalem Lubelskiej Izby Lekarskiej. 

Medal Lubelskiej Izby Lekarskiej jest przyznawany lekarzom, a także osobom spoza społeczności lekarskiej, działającym w sferze zawodowej, społecznej i prywatnej dla dobra ogólnego i dobra stanu lekarskiego.

Więcej...

Protest Pracowników Ochrony Zdrowia


Szczegółowe informacje o planowanym przebiegu.

Więcej...

Apel z prośbą o pomoc dla Stasia


Nazywam się Marcin Szklanny i razem z żoną Katarzyną jesteśmy lekarzami rezydentami w Wojewódzkim Szpitalu Publicznym im. Jana Pawła II w Zamościu. Nasz syn Stanisław urodził się 24.06.2021 ze złożoną wadą serca, która pozostawała w obserwacji i oczekiwaniu na odpowiedni moment do wykonania zabiegu. Niestety, jego stan pogorszył się na tyle szybko, że trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, gdzie pozostaje do dzisiaj. 

Zbiórka charytatywna dla Stasia Szklannego

Po konsylium kardiochirurgicznym został zdyskwalifikowany z leczenia operacyjnego w Polsce - zaproponowane zostało jedynie leczenie paliatywne. Nie poddając się, konsultowaliśmy przypadek naszego syna z Boston Children’s Hospital, z prof. Pedro Del Nido, światowym liderem w operacyjnym leczeniu wady serca Stasia. Zakwalifikował on nas do pilnej operacji naprawczej w swoim ośrodku. Cena operacji i transportu niestety jest ponad nasze możliwości - dlatego założyliśmy zbiórkę funduszy na ten cel w fundacji Siepomaga.

LINK DO ZBIÓRKI: https://www.siepomaga.pl/sercestasia

Więcej...

II Piknik Motoryzacyjny Lubelskiej Izby Lekarskiej 19 września 2021 r.


Komisja Młodych Lekarzy Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie serdecznie zaprasza wszystkich lekarzy na drugi Piknik Motoryzacyjny Lubelskiej Izby Lekarskiej, który odbędzie się w niedzielę 19 września w godzinach 9-18 w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy WORD przy ul. Grygowej 32 w Lublinie. W tym roku, dzięki uprzejmości firmy Best Auto w Lublinie, bedziemy mogli wypróbować samochody marki BMW.

Wymagania:

  • posiadanie prawa jazdy kat B,
  • niezaleganie ze składkami w Lubelskiej Izbie Lekarskiej.
Link do zapisów:
W tym roku będziemy jeździć autami od BMW od BMW Best Auto Lublin
Więcej...

Odbiór dokumentów na staż podyplomowy dla lekarzy i lekarzy dentystów


Odbiór dokumentu „Prawo Wykonywania Zawodu”   w celu odbycia stażu podyplomowego  rozpocznie  się od dnia 20 września 2021r. w godz. 9.30 – 14.00 w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej ul. Chmielna 4 w Lublinie  ( Sala Konferencyjna - Parter).

Ze względu na obostrzenia oraz konieczność utrzymania dystansu społecznego  odbiór dokumentów będzie się odbywał w następującym porządku alfabetycznym:

20 września – zapraszamy lekarzy/ lekarzy dentystów, których nazwiska zaczynają się od A-E

21 września -  zapraszamy lekarzy/ lekarzy dentystów, których nazwiska zaczynają się od F-K

22 września - zapraszamy lekarzy/ lekarzy dentystów, których nazwiska zaczynają się od L-M

23 września - zapraszamy lekarzy/ lekarzy dentystów, których nazwiska zaczynają się od N-R

24  września zapraszamy lekarzy/ lekarzy dentystów, których nazwiska zaczynają się od  S- Z

 

Zgłaszając się będzie można złożyć do akt odpisy dyplomów  z suplementem oraz  inne brakujące dokumenty.

Lekarze, którzy z  przyczyn losowych nie mogą odebrać prawa w wyznaczonym  terminie prosimy o kontakt pod numerem telefonu – 815360485/81 lub na adres mailowy: rejestr.lekarzy@oil.lublin.pl

Przypominamy o obowiązku założenia maseczki i dezynfekcji rąk

Więcej...

REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA JAKO FUNDAMENT W ZAKRESIE POMOCY POSZKODOWANYM PRZEZ COVID, SMOG I Z INNYCH POWODÓW UTRATY WYDOLNOŚCI ORGANIZMU


W dniu 20 sierpnia 2021 r. odbędzie się Konferencja pn. „REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA JAKO FUNDAMENT W ZAKRESIE POMOCY POSZKODOWANYM PRZEZ COVID, SMOG I Z INNYCH POWODÓW UTRATY WYDOLNOŚCI ORGANIZMU”.

Wydarzenie jest kontynuacją cyklicznych corocznych konferencji pod hasłem Ogólnopolska Konferencja pn.: „Finansowanie rehabilitacji pulmonologicznej w oddziałach szpitalnych i ośrodkach dziennych, a zanieczyszczenie powietrza – krakowski smog”. Jednakże ze względu na narastający problem epidemiologiczny dotyczący konieczności pomocy poszkodowanym przez COVID-19 w zakresie utraty wydolności płuc nastąpiła zmiana nazwy Konferencji.

Więcej...

Stomatologiczne konferencje naukowe


OIL w Warszawie

KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA STOMATOLOGII GERIATRYCZNEJ
25.09.21 r.

KONFERENCJA ROLA LEKARZA DENTYSTY W PROFILAKTYCE I WCZESNYM WYKRYWANIU NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI ORAZ OPIECE STOMATOLOGICZNEJ NAD PACJENTEM ONKOLOGICZNYM PRZED, W TRAKCIE I PO LECZENIU PRZECIWNOWOTWOROWYM
9.10.21 r. (cz. 1) i 16.10.21 r. (cz. 2)

Więcej...

Dnia 25 września 2021 roku zapraszamy Państwa na wycieczkę pt.:


SZLAKIEM KULTUR : SUPRAŚL - KRYNKI - KRUSZYNIANY


Koszt : przy grupie 30 osobowej 230 zł - zgłoszenia i wpłaty do dnia 30 sierpnia br.

Nr konta :Bank Spółdzielczy Biała Podlaska nr 29 8025 0007 0023 0957 3000 0010 Biuro

Podróży„Paulina ul.Warszawska13 21-500 Biała Podlaska z dopiskiem SZLAK TATARSKI 25.09.21r

Zgłoszenia :Delegatura Lubelskiej Izby Lekarskiej ul. Warszawska 14 lok.046 21-500

Biała Podlaska tel. 83 344 28 87 lub tel. kom. 605 502 710

Więcej...
Wybierz numer strony z wiadomościami:

Archiwum

Archiwum - tematycznie