Odbiór kart MultiSport Plus, MultiSport Classic i MultiActiveZapraszamy w godzinach pracy Izby do siedziby LIL – pokój 309.

Proszę zabrać ze sobą
- wypełniony i podpisany wniosek o przystąpienie do programu
- wypełnione i podpisane oświadczenie do PIT-11
- dowód wpłaty zgodnie z wybraną opcją.
- ewentualnie upoważnienie do odbioru – jeśli po kartę ma zgłosić osoba upoważniona przez lekarza przystępującego do programu.

Osoby zainteresowane odbiorem w delegaturze Izby prosimy o kontakt telefoniczny – 81 53 60 452

Archiwum

Archiwum - tematycznie