Przynależność do rejonu wyborczego

2005-02-22 12:07:43
Proszę podać imię i nazwisko lekarza lub jego numer rejestru lub numer prawa wykonywania zawodu.

nazwisko

imię

numer rejestru lub numer PWZ
Więcej...

Imienne listy członków rejonów wyborczych

2005-02-18 08:39:45

Na podstawie §15 ust.4 Uchwały Nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, Okręgowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listy członków poszczególnych rejonów wyborczych.

Więcej...

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy / lekarzy dentystów

2005-02-03 13:18:13
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z dnia 22 października 2004 r.) informujemy że na naszych stronach są do pobrania odpowiednie NOWE wnioski.
Więcej...

Informacja dla lekarzy wpisanych do ewidencji

2005-02-03 13:03:53
Wszyscy lekarze i lekarze dentyści, których dane znajdują się w ewidencji (najczęściej są to lekarze, którzy nie wymienili prawa wykonywania zawodu), powinni zostać wpisani na listy wyborców, jeżeli złożą taki wniosek do okręgowych komisji wyborczych do dnia 28 lutego 2005 r.
Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie