XXII Okręgowy Zjazd Lekarzy

2005-11-07 11:48:25
5 listopada 2005 w Collegium Maius Akademii Medycznej (Lublin, ul. Jaczewskiego 4/6) odbył się XXII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej.
dokumenty zjazdowe (w tym uchwały stwierdzające wybór na stanowiska funkcyjne oraz do organów LIL)
zdjęcia ze zjazdu (fot. Marek Stankiewicz)
Więcej...