STANOWISKO Nr 17/06/V NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 17 listopada 2006 r.

2006-11-29 11:54:07
w sprawie zapowiadanych ograniczeń w zakresie możliwości podejmowania przez lekarzy dodatkowego zatrudnienia Naczelna Rada Lekarska wyraża stanowczy sprzeciw wobec zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości podejmowania przez lekarzy dodatkowego zatrudnienia.
Więcej...

Uwaga! Zestawy przeciwwstrząsowe, ratujące życie

2006-11-21 14:15:07
Dnia 13 listopada 2006 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielonym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wschodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie.
Więcej...

Uwaga! Recepty na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe

2006-11-21 13:31:03
10 października 2006 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 169, poz. 1216. Rozporządzenie określa m.in. szczegółowe warunki wystawiania recept i zapotrzebowań na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, wzory tych dokumentów oraz warunki wydawania tych preparatów z aptek.
Więcej...

Corhydron 250 - Apel Ministra Zdrowia

2006-11-09 11:50:35
Apel Ministra Zdrowia o zwrócenie szczególnej uwagi w stosowaniu leku Corhydron 250 W związku z potwierdzonymi doniesieniami, dotyczącymi zamiany partii leku Corhydron 250 (proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub wlewu dożylnego) na krótkodziałający lek zwiotczający mięśnie, produkcji Jelfa S.A. Minister Zdrowia zwraca się z apelem do pracowników ochrony zdrowia o zachowanie szczególnej ostrożności i niestosowanie tego leku.: w przypadku podania leku i wystąpienia objawów niepożądanych jak drżenie ciała, omdlenia itd. zaleca się zastosowanie sztucznego oddychania i poinformowanie pogotowia ratunkowego. Prosimy także o przeanalizowanie, na podstawie dokumentacji medycznej, czy preparat ten może znajdować się w zasobach domowych Państwa pacjentów i podjęcie działań celem wycofania go z możliwości zastosowania. Minister Zdrowia przypomina jednocześnie, iż decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 31 października 2006 r., lek Corhydron 250, numer serii 010705, data ważności: lipiec 2009 r. został wycofany z obrotu na terenie całego kraju, natomiast decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 9 listopada 2006 r., wszystkie serie leku Corhydron 25, Corhydron 100, Corhydron 250 zostały wstrzymane w obrocie i stosowaniu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. -- Zbigniew Religa --
Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie