Kandydaci na lekarzy sądowych

2007-09-01 11:30:39
Zgodnie z ustawą z dnia 15.06.2007 r. o lekarzu sądowym (Dz.U. Nr 123 poz. 849) lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia łącznie następujące warunki: 1. ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych 3. nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe 4. ma nieposzlakowaną opinię 5. uzyskał rekomendację okręgowej Rady Lekarskiej 6. ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia W związku z ustawowym obowiązkiem przekazania listy kandydatów na lekarzy sądowych przez Okręgową Radę Lekarską Lubelskiej Izby Lekarskiej do prezesów sądów okręgowych – zwracamy się z prośbą o zgłaszanie swoich kandydatur w terminie do dnia 15 października 2007 r. na adres siedziby tut. Izby tj.: Lubelska Izba Lekarska, ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin Adres e-mail: office@oil.lublin.pl w niżej wymienionych specjalnościach: chirurgia, choroby zakaźne, choroby wewnętrzne, kardiologia, neurologia, ortopedia, onkologia, laryngologia, ginekologia i położnictwo, psychiatria, pediatria,urologia, medycyna rodzinna, okulistyka, stomatologia I. Obszar właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie obejmującego Sądy Rejonowe w Lublinie, Chełmie, Białej Podlaskiej, Kraśniku, Lubartowie, Łukowie, Opolu Lubelskim, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach i Włodawie II. Obszar właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu obejmującego Sądy Rejonowe w Zamościu, Biłgoraju, Hrubieszowie, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim, Janowie Lubelskim Wzór zgłoszenia kandydatury na lekarza sądowego (pdf)
Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie