Komunikat Lubelskiego OW NFZ dla lekarzy, felczerów, świadczeniodawców, aptek w sprawie recept lekarskich

2008-01-15 09:03:16
Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z zapisem §36 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept (Dz. U. Nr 97, poz. 646 ze zm.) "Druki recept wydrukowane przed dniem wejścia w życie niniejszego roporządzenia można wykorzystać do dnia 30 czerwca 2008 roku". Zmiana do rozporządzenia wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2007 roku. W związku z powyższym do 30 czerwca 2008 roku obowiązują druki recept wydrukowane zarówno przed, jak i po 1 lipca 2007 roku. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Lubelskiego OW NFZ BOżenna Zasada
Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie