Nowe prawo – ważne dla lekarzy i lekarzy dentystów

2008-06-19 14:46:23
Nowe przepisy dotyczące wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.
Więcej...

Recepty - temat niezmiennie aktualny

2008-06-19 08:03:50
Artykuł wyjaśniający zasady prawidłowego wypełniania recept. ("Medicus" 3/2008, s. 4.) UWAGA! Wegług komunikatu NFZ ważność druków dotychczasowych recept została przedłużona do 31 grudnia 2008 roku.
Więcej...

Konferencje medyczne

2008-06-18 12:08:22
11-12.10.2008 Bydgoszcz - Nowe trendy w psychiatrii. Zaburzenia psychiczne jako problem interdyscyplinarny. 18.10.2008 Gdynia - Pomorskie dni pneumonologiczne 25.10.2008 Warszawa - Aktualności w gastroenterologii 16-18.04.2009 Gdańsk - XXIX Sympozjon Retinologiczny
Więcej...

Zaproszenie na imprezy sportowe

2008-06-17 16:34:50
Komisja Sportu i Rekreacji Wielkopolskiej Izby Lekarskiej zaprasza na: - XI Mistrzostwa Polski Lekarzy w Półmaratonie - 20 września w Gnieźnie w ramach XXXI Biegu Lechitów - VII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Maratonie - 12 października w Poznaniu w ramach 9 Poznań Maratonu. Szczegółowe informacje na stronach: www.marathon.poznan.pl i www.gosir.gniezno.pl Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Wielkopolskiej Izby Lekarskiej lek. Wojciech Łącki
Więcej...

UWAGA! Nowe terminy LEP i LDEP

2008-06-04 10:24:50
W związku z wejściem w życie dnia 15 maja 2008 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 81 poz. 486) Komisja Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie informuje, że zostały wprowadzone zmiany dotyczące m. in.: zasad organizacji Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego. Obecnie do LEP i LDEP lekarze i lekarze dentyści z „ograniczonym prawem wykonywania zawodu” mogą przystępować w trakcie stażu podyplomowego.
Więcej...

Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów

2008-06-03 12:52:27
W siedzibie OIL można uzyskać informacje na temat funkcjonowania Pełnomocnika ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Funkcję tę pełni Pani Dr Maria Dura. Kontakt po telefonicznym uzgodnieniu terminu: 607 93 50 39.
Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie