Apel Prezydium ORL w sprawie punktów edukacyjnych

2008-11-28 09:25:42
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie zwraca się z apelem do Okręgowych Izby Lekarskich w kraju, by swoje stanowiska w sprawie zmiany Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie maksymalnych limitów punktowych w poszczególnych rodzajach szkolenia określonych w załączniku Nr 3 przesyłać oprócz do struktur samorządu również bezpośrednio do Ministerstwa Zdrowia. oryginalny dokument (pdf)
Więcej...

Zarządzenie Przewodniczącego ORL

2008-11-20 09:52:25
W dniu 18 listopada Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie wydał zarządzenie dotyczące obowiązku potwierdzania przez pracowników Biura LIL ciągłości opłacania składki członkowskiej przez członków Lubelskiej Izby Lekarskiej. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 listopada. Tekst zarządzenia (pdf)
Więcej...

Spotkanie Lekarzy stomatologów z Delegatury Zamojskiej

2008-11-03 11:30:22
Lekarze stomatolodzy z Delegatury Zamojskiej LIL zapraszają na krótkie spotkanie w dniu 6.11.2008 r o godzinie 12.00 w siedzibie delegatury w Zamościu ul Partyzantów 3 , 4 piętro pokój 24 w celu przekazania informacji z posiedzenia Komisji Stomatologicznej, które odbyło się 28.10.2008r w Lublinie dotyczące kontraktów.
Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie