VII MIĘDZYNARODOWY KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA REHABILITACJI

2010-03-30 12:17:46

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji wraz z Komitetem Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Interservis Sp. z o.o. zapraszają na VII MIĘDZYNARODOWY KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA REHABILITACJI "Cywilizacyjne uwarunkowania kierunków rozwoju rehabilitacji medycznej" 23 - 25 września 2010  Łódź, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ks. Skorupki 21.

Więcej...

XVII Światowy Kongres Polonii Medycznej

2010-03-12 00:00:00

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu i Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych mają zaszczyt zaprosić Państwa na VII Światowy Kongres Polonii Medycznej, który odbędzie się w Toruniu w dniach 24-26 czerwca 2010 roku.

Więcej informacji na stronach Kongresu http://www.kongrespoloniimedycznej.org.pl/

Więcej...

XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej

2010-03-12 11:31:37

W dniu 27 marca 2010r. o godzinie 10,00 odbędzie się XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej w Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Jaczewskiego 4-6.

 

Sponsorem Zjazdu jest PZU S.A.

Więcej...

Informacja Komisji ds. Wykonywania Zawodu ORL dla lekarzy prywatnie praktykujących

2010-03-04 11:06:03

Lekarze, którzy uzyskali wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich oraz grupowych praktyk lekarskich w okresie od 1998 r. do końca 2004 roku - powinni dostarczyć do biura izby Zaświadczenie o Wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej wydane przez stosowny urząd miasta lub gminy oraz decyzję o nadaniu numeru REGON. 

Jednocześnie informujemy, że nastąpiła zmiana numerów Polskiej Klasyfikacji Działalności, o których szczegółowo pisano w 12 /2009 numerze Gazety Lekarskiej:
http://www.gazetalekarska.pl/xml/nil/gazeta/numery/n2009/n200912/n20091206

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie