Konferencja naukowa "Transparency i Science, Open Access, and Scholarly Publishing"

2010-04-13 10:30:28

Polska Akademia Nauk zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Transparency in Science, Open Access, and Scholarly Publishing", która odbędzie się w dniu 7 maja br. (początek o godz. 9:30) w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72.

Więcej...

Ogłoszenie o konkursie ofert

2010-04-13 10:19:16

Dyrektor SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II zaprasza do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie pełnienia dyżurów lekarskich w Pracowni Hemodynamicznej oraz w następujących Oddziałach Szpitala:

Więcej...

Ogłoszenie o konkursie ofert

2010-04-13 10:10:45

Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu informuje o ogłoszeniu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki medycznej, jak też konsultacji specjalistycznych dla osób pozbawionych wolności w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładu Karnego w Zamościu.

Szczegóły dostępne w Sekretariacie Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Więcej...

Ogłoszenie o konkursie ofert

2010-04-08 10:03:10

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. nr 91 poz. 408 z późn. zmianami/ oraz Rozporządzenia MZiOS z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz. U. nr 93 poz. 592/ Dyrektor Zakładu Karnego w Płocku Zakład Karny w Płocku ul. Sienkiewicza 22; 09–402 Płock ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności, przebywających w Zakładzie Karnym w Płocku w ramach kontraktu lekarskiego w zakresie:

  1. interny/medycyny rodzinnej/podstawowa opieka zdrowotna/
  2. kardiologii
  3. diabetologii
  4. okulistyki
  5. neurologii
Więcej...

Kondolencje

2010-04-11 14:23:25

My, lekarze Lubelszczyzny pozostajemy w głębokim smutku i żalu z powodu śmierci Pana Prezydenta z Małżonką i wszystkich osób znajdujących się w samolocie, który uległ katastrofie w okolicach Smoleńska. Służba Państwu nie wymagała tych ofiar. Łączymy się w cierpieniu i modlitwie.

 

W imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej

Prezes Janusz Spustek

Tekst zamieszczony w księdze kondolencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w dniu 11.04.2010r. godz. 12.45

Więcej...

Antywirus dla lekarzy członków Lubelskiej Izby Lekarskiej

2010-04-07 08:07:25

Specjalnie dla lekarzy członków Lubelskiej Izby Lekarskiej została przygotowana promocyjna propozycja zabezpieczenia komputerów domowych - ArcaVir Home Protection.

Więcej...

Wielkanocne życzenia

2010-04-04 00:00:00

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał Alleluja! 
„Gdy kamień w grobie Go zamknął
A żołnierz czuwał u wejścia
Jaśniejąc blaskiem i chwałą
Opuścił mroki żałobne.
Świetlisty anioł ogłasza
Że Pan zmartwychwstał prawdziwie
Zwyciężył płacz i cierpienie
Pokruszył piekła kajdany”.

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał!

Dlatego nie lękajcie się Jego mocy i Jego zwycięstwa, bo to jest zwycięstwo i moc miłości. Nie lękajcie się przyjąć Jego orędzia pokoju i życia, bo choć jest to orędzie wymagające, to tylko dzięki niemu możemy zwyciężyć nasze niepokoje i lęki. Nie lękajcie się przyjąć wszystkich konsekwencji Jego przykazań, bo te przykazania są drogowskazami na drodze życia i miłości. Nie lękajcie się tego światła, które płynie ze zmartwychwstania Chrystusa, bo ono opromienia nasze życie i odradza w nas tęsknotę za dobrem, za miłością i życiem. Nie lękajcie się też ofiary i cierpienia, które niesie ze sobą codzienne życie, które ma kształt krzyża, bo tak jak Chrystusowy krzyż znajduje swoje dopełnienie w zmartwychwstaniu, tak i nasze krzyże znajdą swoje dopełnienie w zwycięstwie Chrystusa. Nie lękajcie się w obliczu dramatycznych znamion „kultury śmierci” opowiedzieć się za życiem, za obroną i ochroną życia ludzkiego.
Niech ten świąteczny czas napełnia nas radością i mocą a Zmartwychwstały Chrystus darzy wszystkich pracowników Lubelskiej Służby Zdrowia i Księży Kapelanów potrzebnymi łaskami do bycia świadkami wiary.

Ks. Wojciech Iwanicki
Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia
Wielkanoc 2010

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie