Komunikat w sprawie lekarzy i lekarzy dentystów, którzy ucierpieli w wyniku powodzi

2010-05-24 13:36:57

W związku z sytuacją powodziową w regionie lubelskim, zwracam się z prośbą o przesyłanie do Lubelskiej Izby Lekarskiej wszelkich informacji o lekarzach i lekarzach dentystach, którzy ucierpieli w wyniku powodzi.
Nie zapominajmy o konieczności niesienia pomocy innym, szczególnie lekarzom, którzy utracili swój dom, dobytek, czy miejsce pracy.

 

Przewodniczący
Komisji Socjalno-Bytowej
Lubelskiej Izby Lekarskiej
dr n. med. Marek Kos

 

 

Więcej...

Komunikat dla aptek i lekarzy

2010-05-24 10:07:54

Narodowy Fundusz Zdrowia - Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie informuje, że z uwagi na konieczność wykorzystnia będących już w obrocie recept lekarskich (w tym kuponów RUM), których budowa numeru jest niezgodna z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich, a zwłaszcza w załączniku nr 4 do rozporządzenia (Dz. U. Nr 97, poz. 646 z późn. zm.), wdrożenie nowych zasad walidacji i weryfikacji zgodności numerów recept z wymogami zawartymi w ww. rozporządzeniu nastąpi w dniu 1 września 2010 r.

Więcej...

Kandydaci na lekarzy sądowych

2010-05-17 15:21:34

Prezes Sądu Okręgowego w Zamościu poszukuje kandydatów na lekarzy sądowych z podanych poniżej specjalizacji. Zainteresowanych prosimy o kntakt z biurem Lubelskiej Izby Lekarskiej - tel. 81 536 04 50.

Więcej...

SP ZOZ Lubartów - konkurs na usługi lekarskie

2010-05-17 15:17:30

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie ogłasza konkurs ofert na usługi lekarskie realizowane w Zespole Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć (SZP/KUM/3/2010). Realizacja przedmiotowej usługi będzie wykonywana w Oddziale SOR z Izbą Przyjęć SP ZOZ w Lubartowie w godzinach 7:25 - 15:00 z możliwością pełnienia dyżurów.

Więcej...

Stypendia 2011/12 Hubert H. Humprey Fellowship

2010-05-12 15:31:16

Polsko Amerykańska Komisja Fulbrighta uprzejmie informuje, że do końca maja br. przyjmuje zgłoszenia kandydatów na stypendia 2011/12 Hubert H. Humphrey Fellowship. Program jest w całości finansowany przez Departament Stanu USA: koszty podróży do USA, utrzymania, czesnego w uczelni, ubezpieczenia.

Więcej...

Nowa komisja problemowa

2010-05-12 14:00:47

Informujemy, że uchwałą ORL z 20 stycznia 2010 została powołana nowa Komisja ds. Lekarzy ZOZ i Prywatnie Praktykujących. Zadaniem komisji jest monitorowanie problemów lekarzy zatrudnionych w ZOZ-ach oraz prywatnie praktykujących i pomoc w ich rozwiązywaniu. Stworzyliśmy ją po to, żeby zajmować się wyłącznie sprawami wszystkich Kolegów Lekarzy. Swoje zadania określiliśmy w sposób szczegółowy w regulaminie dostępnym na stronie http://www.oil.lublin.pl/komisja-4p.html

Adres naszej poczty elektronicznej: komisja.4p@oil.lublin.pl – co znaczy „Potrzeby, Problemy, Propozycje, Pomysły”.

Więcej...

XXIX Nadzwyczajny Zjazd Lekarzy

2010-05-15 10:00:00

Informujemy, że w dniu 15 maja 2010 roku odbędzie się XXIX Nadzwyczajny Zjazd Lekarzy.

Miejsce obrad: Collegium Novum UM, Lublin, Aleje Racławickie 1.
Rozpoczęcie - godz. 10:00

Biuro Zjazdu czynne w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek w godz. 8:00-16:00; w piątek 8:00-15:00 w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej, Lublin ul. Chmielna 4, tel. 81 536 04 50. W dniu Zjazdu Biuro czynne od godz. 8:00 w Collegium Novum UM, Lublin, Aleje Racławickie 1.

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie