Nowe możliwości finansowania zniszczonych w wyniku powodzi wyrobów medycznych

2010-07-28 11:09:59

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej informuje, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją nr 162/2010 z dnia 12 lipca br. rozszerzył możliwość finansowania ze środków zbiórki publicznej o zakup lub naprawę zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi wyrobów medycznych, wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez lekarza lub lekarza dentystę prowadzącego praktykę lekarską.

Więcej...

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

2010-07-28 11:07:18

W dniach 9-11 września br. w Warszawie odbędzie się VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej organizowany pod przewodnictwem Pana

Profesora Kazimierza A. Wardyna Kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Więcej...

Ankieta CKPPiP

2010-07-21 15:19:55

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie http://www.ckppip.edu.pl/ankieta_062010.html Celem badania jest przygotowanie całościowej ekspertyzy dotyczącej pozycji zarówno zawodowej jak i społecznej pielęgniarek i położnych w opinii przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz pacjentów. Zakończenie badań jest planowane na 31.10.2010 r.

Więcej...

Lekarski Egzamin Państwowi i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy

2010-07-08 12:38:37

W związku z wprowadzonymi przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi zmianami dotyczącymi Lekarskiego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego, uprzejmie prosimy absolwentów Uniwersytetów Medycznych, którzy zgłosili chęć przystąpienia do tego egzaminu o dostarczanie zaświadczeń ukończenia studiów wraz z pozostałymi dokumentami do dnia 09.07.2010 r. do godziny 14.00.

Więcej...

I Roztoczański Rajd Rowerowy Lekarzy

2010-07-08 09:00:26

4 września br. odbędzie się I Roztoczański Rajd Rowerowy Lekarzy. Szczegółowe informacje i zapisy u organizatora: Ewa Dudko, tel. 662 92 33 32, e-mail: kolobilgoraj@gmail.com

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie