List otwarty OZZL

2011-02-23 09:00:42

Do lekarzy w Polsce,

Za pośrednictwem medycznych portali internetowych i prasy medycznej i lekarskiej.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Od paru lat trwa „korespondencyjna” dyskusja między lekarzami, a rządzącymi na temat: ile powinien (przeciętnie) zarabiać lekarz w Polsce w publicznej służbie zdrowia. Odpowiedź na to pytanie jest potrzebna z wielu powodów.

Więcej...

Debata on-line "Agresja w ochronie zdrowia"

2011-02-18 21:01:43

18 lutego w godz. 12.00-13.30 odbędzie się debata online „Agresja w ochronie zdrowia”. Zaproszeni goście m.in. dr Krzysztof Kordel, Rzecznik Praw Lekarzy oraz Pani Elżbieta Buczkowska, przewodnicząca Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych będą dyskutować, jak zapobiegać przypadkom agresji w ochronie zdrowia, gdzie zgłaszać podobne incydenty.

Debata jest bezpłatna i ogólnodostępna, wystarczy wejść na stronę www.abc.com.pl/agresja.

Więcej...

Apel Okręgowej Rady Lekarskiej

2011-02-02 21:11:48

Okręgowa Rada Lekarska wyraża swoje zaniepokojenie dążeniami dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej do podpisywania umów z lekarzami o zakazie konkurencji. Działania te zmierzają do zupełnego ograniczenia miejsca pracy tylko do jednego podmiotu, co naszym zdaniem jest w sprzeczności z konstytucyjną zasadą wolności wyboru pracy, jej rodzaju oraz miejsca.

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie