Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 5 kwietnia 2011 r.

2011-04-12 15:40:23

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 5 kwietnia 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających na stanowisko

I Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lubelskiej Izby Lekarskiej.

 

Na podstawie § 45 pkt 1 i 4 uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych obwieszcza się co następuje:

W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających na stanowisko I Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia Wyborczego odbytego w dniu 5 kwietnia 2011 r. obwieszcza się, że na stanowisko I Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej został wybrany kol. Jacek Krysa.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej: Maria Dura

Obwieszczenie w formacie pdf

Więcej...

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Stomatologów (Zakopane/Kościelisko)

2011-04-08 09:06:00

Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie informuje o Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Lekarzy Stomatologów, która odbędzie się w Zakopanem/Kościelisku w dniach 8-10 kwietnia 2011 roku.

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie