Zmiany w ubezpieczeniach

2011-06-20 09:40:24

Od 2011.07.01 obowiązywać będzie Ustawa o działalności leczniczej z dn. 15.04.2011 (Dz.U. 112 poz 654), która jest nowym aktem normatywnym, stanowiącym systemową regulację w zakresie ochrony zdrowia.

Jednocześnie straci moc Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, w tym Rozp. Min. Fin. z dn 23.12.2004 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne (Dz.U. 2004 nr283 poz 2825).

Więcej...

VIII REGIONALNE FORUM MEDYCYNY ZAKAŻEŃ - OD TEORII DO PRAKTYKI

2011-06-09 15:18:13

Mazurskie Centrum Zdrowia ZOZ w Ełku zaprasza na VIII REGIONALNE FORUM MEDYCYNY ZAKAŻEŃ - OD TEORII DO PRAKTYKI - pt. "ŚWIAT DROBNOUSTROJÓW – NIEUSTANNE WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNY." 28 - 30 września 2011r. Ełk Hotel „Rydzewski”.

Więcej...

KOMUNIKAT w sprawie „PROGRAMU MULTIPIN AEGON Lokata”

2011-06-09 15:16:21

Prosimy Koleżanki i Kolegów, którzy jesienią 2007 roku za pośrednictwem SKOK Izb Lekarskich zaciągnęli kredyt na zakup usług oferowanych przez AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A za pośrednictwem Warszawskiego Serwisu Finansowego o pilny kontakt z dr Jackiem Chodorskim Tel. 694 716 550

Więcej...

„Przekształcenie zakładów opieki zdrowotnej z nowym prawem o działalności leczniczej” – debata online

2011-06-09 15:14:05

Podczas debaty 10 czerwca organizowanej przez Wolters Kluwer Polska, przybliżymy nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych i podmiotów wykonujących działalność leczniczą, jak również wskażemy możliwe pułapki i zagrożenia. Do oglądania debaty zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli samorządów, kadrę zarządzającą i pracowników placówek ochrony zdrowia.

Więcej...

Wyrok Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 16 grudnia 2008 w sprawie Frankowicz przeciwko Polsce

2011-06-02 11:43:34

W związku z wydaniem przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wyroku z dnia 16 grudnia 2008 r.  w sprawie Frankowicz przeciwko Polsce (skarga nr 53025/99) Minister Zdrowia prosi o rozpowszechnienie wśród członków samorządu zawodowego lekarzy treści tego wyroku.

Więcej...

Obwieszczenie Nr 1/11/VI Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2011r.

2011-06-02 09:40:55

W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie uchwalonego przez XVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Lublinie dnia 27 kwietnia 2002 r. uchwałą Nr 5/2002 r w sprawie regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lubelskiej w Lublinie.

Więcej...

VII Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z psychiatrii sądowej

2011-06-03 10:42:03

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w VII Polsko-Niemieckiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z psychiatrii sądowej, która odbędzie się 3-4.06.2011 we Wrocławiu.

Więcej...

XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

2011-06-09 11:20:08

9-11 czerwca 2011, Szczecin - Międzynarodowe Targi Szczecińskie

Więcej informacji: http://www.31zjazd-ptp.pl/

Więcej...

IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

2011-06-17 11:17:59

17-19 czerwca 2011, Hotel Ossa, Ossa-Rawa Mazowiecka

Więcej informacji: http://www.symposion.pl/ixzjazdptmr/list-powitalny

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie