Szkolenie z zakresu kompetencji miękkich "Praca zespołowa i kierowanie zespołem"

2011-07-15 09:25:17

Szanowni Państwo

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów na nowe szkolenie z zakresu kompetencji miękkich "Praca zespołowa i kierowanie zespołem" już 22 lipca 2011 r

Więcej...

Konferencja naukowa "Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży"

2011-07-15 08:51:32

Wydawnictwo Lekarskie PZWL zaprasza do udziału w Konferencji Naukowej „Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieżyDiagnostyka funkcjonalna, programowanie rehabilitacji, metody leczenia fizjoterapeutycznego

4 - 5 listopada 2011 r.

 

Konferencja dotyczyć będzie postępowania rehabilitacyjnego w przypadku dysfunkcji występujących w różnych chorobach u dzieci i młodzieży.

Organizatorzy mają na celu przekazanie w skondensowanej formie obecnego stanu wiedzy opartej na dowodach naukowych. Udział w niej pozwoli na weryfikację posiadanych wiadomości i podejmowanie efektywnych działań leczniczych.

Szczegółowych informacji szukaj na stronie: http://konferencjarehabilitacja2011.pzwl.pl/

Więcej...

Komunikat Rzecznika Praw Lekarza Lubelskiej Izby Lekarskiej

2011-07-13 18:48:53

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy 

Proszę o nadsyłanie informacji, czy otrzymaliście pismo z Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące przekroczenia limitów na recepty refundowane. Jeśli tak, to czy macie Państwo wiadomości o tzw. limitach , czy NFZ występuje o zwrot kwot, o które limit został przekroczony?

Uważam, że takie działanie Narodowego Funduszu Zdrowia może spowodować naruszenie przez lekarzy art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136 poz. 857) tj. min. obowiązku wykonywania zawodu lekarza zgodnie ze wskazaniem aktualnej wiedzy medycznej i może powodować negatywne skutki dla pacjentów.

Informacje proszę przesyłać na adres: biuro@oil.lublin.pl

dr n. med. Jacek Niezabitowski

Rzecznik Praw Lekarza Lubelskiej Izby Lekarskiej

Więcej...

Kursy języków obcych

2011-07-13 18:47:48

Komisja Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie uprzejmie prosi lekarzy zainteresowanych nauką języków obcych o zgłaszanie chęci udziału w nauce języka osobiście w pokoju 306 lub telefonicznie (nr tel. 81 53 604 65) do dnia 16 września 2011 r.

Warunkiem dofinansowania kursu jest systematyczne opłacanie składek członkowskich, systematyczne uczestniczenie w zajęciach oraz zaliczenie programu kształcenia.

Więcej...

EdukacjaMedyczna.pl

2011-07-12 16:12:09

Informujemy o serwisie szkoleniowym www.edukacjamedyczna.pl z bezpłatymi testami LEP i PES dla lekarzy.

Więcej...

Apel Prezesa Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 11 lipca 2011 r.

2011-07-11 20:28:51

W związku z powzięciem informacji o zaistniałym sporze pomiędzy LOW Narodowego Funduszu Zdrowia a Lubelskim Związkiem Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców apeluję do:

1. Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o wykazanie dobrej woli w zażegnaniu konfliktu.

2. LZLR-P, organizatora ewentualnego protestu, o zadbanie o to aby nie zostały naruszone zasady bezpieczeństwa pacjentów.

3. Biorących udział w ewentualnym proteście o przestrzeganie zasad obowiązującego Kodeksu Etyki Lekarskiej.

4. Lekarzy nie zrzeszonych w/w Związku i nie biorących udziału w proteście o niewykorzystywanie zaistniałej sytuacji do pozyskiwania pacjentów dla swojej przychodni.

 

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej

Janusz Spustek

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie