Informacja o konferencji PTF-arm nt. leków pediatrycznych

2011-11-23 10:10:10

Uprzejmie informujemy, że I Konferencja Sekcji Naukowej Informacji o Leku Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego pt. „Leki Pediatryczne - wybrane aspekty praktyczne” odbędzie się 1 grudnia 2011r. w godz. 15.00 – 18.00 w sali PTFarm przy ul. Długiej 16 w Warszawie.

Więcej...

Petycja w sprawie przepisów regulujących zasady wystawiania recept na leki refundowane

2011-11-15 16:12:27

Okręgowa Rada Lekarska popierając stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 4 listopada 2011 r. zwraca się do Koleżanek i Kolegów Lekarzy i Lekarzy Dentystów o poparcie petycji w sprawie przepisów regulujących zasady wystawiania recept na leki refundowane.

Podpisaną petycję należy dostarczyć do biura Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie przy ul. Chmielnej 4.

Petycja do pobrania (pdf).

Istnieje również możliwość petycji poprzez stronę WWW NIL: http://www.nil.org.pl/petycja/

Więcej...

Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych - przypomnienie

2011-11-10 14:48:20

Zbliża się okres kontraktowania świadczeń zdrowotnych.

Zakaz zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (art. 132 ust. 3 ustawy o świadczeniach zdrowotnych), dotyczy lekarza jeżeli udziela on świadczeń u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Funduszem. Dotyczy też lekarzy będących właścicielami dawnego NZOZ-u utworzonego indywidualnie przez lekarza bądź w ramach spółki cywilnej. Zakaz powyższy nie dotyczy natomiast tych lekarzy, którzy są wspólnikami spółek posiadających tzw. zdolność prawną np.: spółki partnerskiej, spółki jawnej oraz spółek kapitałowych (sp. z o.o., s.a.) ponieważ stroną umowy w tych przypadkach nie będzie lekarz lecz podmiot posiadający zdolność prawną.

 

Prezes ORL

Janusz Spustek

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie