Propozycja LIL w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń na 2012 rok

2011-12-28 18:25:26

W związku z brakiem rozporządzenia Ministra w sprawie ubezpieczeń Lubelska Izba Lekarska proponuje:

Z uwagi na przedłużający się okres oczekiwania na publikację rozporządzenia w sprawie warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą stało się oczywiste, że nawet w przypadku opublikowania przepisu przed 01.01.2012 nie będzie możliwe z uwagi na brak czasu przygotowanie oferty dla lekarzy i zawarcie umowy z firmą ubezpieczeniową przed końcem roku. W związku z tym w porozumieniu z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. postanowiliśmy udostępnić lekarzom, członkom LIL możliwość zawarcia ubezpieczeń na okres 2012 r w oparciu o warunki umowy i oferty z 2011r.

Porozumienie z PZU S.A. zakłada możliwość zawierania umów ubezpieczenia lekarzy z okresem odpowiedzialności od 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 r. pod warunkiem, iż takie umowy ubezpieczenia zostaną zawarte najpóźniej do dnia 31.12.2011 r.

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza zostanie zawarta ze skutkiem na dzień złożenia przez lekarza przelewu zgodnego z ofertą PZU S.A.

 

UWAGA!

Oferta zamieszczona na stronie poniżej była aktualna do 31.12.2011.

Więcej informacji w sekcji "Ubezpieczenia"

Więcej...

Oświadczenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 20 grudnia 2011 r.

2011-12-21 09:34:07

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie uważa, że decyzja Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. o zawieszeniu protestu dotyczącego recept jest niezrozumiała i pochopna.

Solidaryzujemy się z decyzją Zarządu Krajowego OZZL w sprawie kontynuowania protestu.

 

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej lek. Janusz Spustek
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej lek. Maria Dura

oświadczenie (.pdf)

Więcej...

Terminy posiedzeń ORL w I połowie 2012 roku

2011-12-07 13:31:00

Okręgowa Rada Lekarska na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2011 roku przyjęła następujące terminy swoich posiedzeń w I połowie 2012 roku: 11 stycznia, 8 lutego, 7 marca, 4 kwietnia, 9 maja, 6 czerwca.

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie