Obwieszczenie OKW

2012-01-26 16:54:51

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 26 stycznia 2012 r. o wygaśnięciu mandatu delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy w związku z wygaśnięciem mandatu dr Jana Bojarskiego i dr Jana Kondratowicza-Kucewicza

Więcej...

Obwieszczenie OKW

2012-01-17 09:29:53

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 16 stycznia 2012 r. o wygaśnięciu mandatu na Okręgowy Zjazd Lekarzy w związku ze śmiercią delegata dr Jana Kondratowicza-Kucewicza

Więcej...

Stanowisko NIL w sprawie akcji protestacyjnej środowiska lekarskiego

2012-01-16 10:38:39

Naczelna Rada Lekarska z aprobatą przyjmuje podjęcie przez Sejm RP prac legislacyjnych, zmierzających do zmiany ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i wykreślenia z niej ustępów 8 i 9 artykułu 48.

[...]

Do czasu pełnej realizacji postulatu o zwolnieniu lekarza z obowiązku odnotowywania stopnia refundacji leku a także rezygnacji z wprowadzenia do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zapisów, które narzucałyby lekarzom i lekarzom dentystom obowiązki biurokratyczne, dotychczas tam niewystępujące, Naczelna Rada Lekarska rekomenduje lekarzom i lekarzom dentystom następujące zasady wypisywania recept:

  1. umieszczanie numeru oddziału NFZ,
  2. posługiwanie się międzynarodowymi nazwami leków,
  3. niewskazywanie poziomu odpłatności leku, za wyjątkiem leków przepisywanych w przypadku chorób wymienionych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia.

Pełna treść stanowiska (pdf)

Ad 3. Lista leków dla których zalecane określenie odpłatności

Wykaz leków (xls)

Wykaz leków - wersja skrócona (pdf)

Więcej...

Ubezpieczenia na 2012

2012-01-10 07:50:15
Więcej...

Rekomendacja dotycząca recept

2012-01-04 09:07:41

Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy - Region Lubelski
Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców członek Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie"

 

rekomenduje lekarzom i lekarzom dentystom poparcie dla działań w sprawie zmiany przepisów ustawy refundacyjnej i rozporządzenia dotyczącego recept – w formie wypisywania recept z pieczątką lub napisem:


"REFUNDACJA LEKU DO DECYZJI NFZ".


Więcej...

Oferta ubezpieczenia OC lekarzy na rok 2012 w przygotowaniu

2012-01-04 07:49:51

Oferta ubezpieczenia OC lekarzy na rok 2012 w przygotowaniu.

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie