Praktyki prywatne

2012-02-23 15:24:35

Wzywamy wszystkich lekarzy prowadzących prywatne praktyki na terenie Lubelskiej Izby Lekarskiej do składania wniosków w celu dostosowania działalności do przepisów Ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. Nr 112, poz. 654)

Więcej...

Informacja od Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie

2012-02-23 10:30:08

Uprzejmie przypominam, że od dnia 1 lutego 2008 roku obowiązuje ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123, poz. 849). Na podstawie art. 6 ust. 1 cytowanej ustawy, niniejszym zwracam się z wnioskiem o przekazanie na moje ręce listy lekarzy różnych specjalności - kandydatów zainteresowanych pełnieniem funkcji lekarza sądowego.

Więcej...

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 15 lutego 2012 roku

2012-02-15 18:48:59

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie wyraża ogromne zdziwienie z powodu pozwania do sądu powszechnego Lubelskiej Izby Lekarskiej przez Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców o nakazanie ujawnienia pewnych informacji dotyczących lekarzy członków naszej izby w ramach ustawy o informacji publicznej. Niepokój Prezydium wynika z faktu sięgnięcia przez LZLR-P do tak drastycznych środków przy dotychczasowej współpracy i wspólnym dążeniu w rozwiązywaniu problemów w ochronie zdrowia.

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
lek. med. Janusz Spustek

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
lek. med. Maria Dura

stanowisko (pdf)

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie