II edycja Międzynarodowego Przeglądu Lekarzy Śpiewających: "Musica mores confirmat"

2012-04-24 10:31:57

11-13 maja 2012r odbędzie się II edycja Międzynarodowego Przeglądu Lekarzy Śpiewających: "Musica mores confirmat".

Więcej informacji na stronie nternetowej OIL w Szczecinie www.oil.szczecin.pl w zakładce "Sport, kultura i rekreacja".

Więcej...

Informacja Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Lublinie

2012-04-18 11:50:20

Informacja w związku z pismem Głównego Inspektora Farmaceutycznego znak: GIF-N-0740/9/MEK/12 z dnia 27 marca 2012 roku, w sprawie przewozu przez pacjentów środków odurzających i substancji psychotropowych, jakie są niezbędne do leczenia medycznego, przekraczających granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz w związku ze zmianą przepisów w powyższym zakresie.

Więcej...

Uchwała w sprawie rekomendacji działań zmierzających do wykreślenia z umów o udzielanie świadzczeń zdrowotnych zawartych z NFZ postanowień o karach umownych nakładanych min. za błędy przy wypisywaniu recept

2012-04-05 15:47:41
Więcej...

Opinie prawne w sprawie kar umownych w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

2012-04-04 14:57:10

Zarząd Krajowy OZZL udostępnia na swoich stronach dwie niezależne opinie prawne znanych konstytucjonalistów, które nie tylko potwierdzają stanowisko o niekonstytucyjności przepisów o karach umownych, zawartych w rozporządzeniu ministra zdrowia o OWU, ale jeszcze pogłębiają je i szerzej uzasadniają.

Opinie te należy dołączyć do wniosków, jakie świadczeniodawcy będą składać w dniu 26 kwietnia do NFZ.

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie