Stanowisko Konwentu prezesów okręgowych rad lekarskich z dnia 26 maja 2012 r. w sprawie umów na wystawienie recept na leki refundowane

2012-05-28 14:18:51
Więcej...

Apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

2012-05-23 10:11:29

W związku z wystąpieniem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 13 kwietnia 2012 r., wskazującym na zdarzające się przypadki naruszania przez lekarzy i lekarzy dentystów przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do lekarzy i lekarzy dentystów o zwrócenie szczególnej uwagi na obowiązek respektowania prawa do prywatności pacjenta oraz zapewnienie ochrony informacji związanych z pacjentem podczas wykonywania praktyki lekarskiej jak również o podjęcie wysiłku na rzecz organizowania obsługi pacjentów, w szczególności w sytuacjach rejestrowania pacjentów na wizyty lekarskie, wydawania im wyników badań, wywoływania do gabinetów lekarskich w sposób zapewniający nieujawnianie danych osobowych.

Pełna treść apelu (pdf)

Więcej...

ODMAWIAM podpisania umowy o upoważnieniu do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniodawcom

2012-05-18 08:52:04
Więcej...

KOMUNIKAT Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 17 maja 2012r w sprawie umów z NFZ uprawniających do wystawiania recept refundowanych (pdf)

2012-05-17 07:55:50
Więcej...

Oferta wynajmu powierzchni biurowej

2012-05-16 09:24:37

 

Lubelska Izba Lekarska przedstawia ofertę wynajmu powierzchni biurowej w budynku przy ul. Chmielnej 4 w Lublinie, w ścisłym centrum miasta.

Więcej szczegółowych informacji i zdjęć

 

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie