Terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej

2012-06-06 14:33:29

Na posiedzeniu w dniu 6 czerwca Okręgowa Rada Lekarska przyjęła następujące terminy swoich posiedzeń w 2012 roku: 5 września, 3 października, 7 listopada, 5 grudnia.

Więcej...

Wydłużenie terminu na dostosowanie praktyk lekarskich do wymogów ustawy o działalności leczniczej.

2012-06-27 18:35:33

W dniu 27 czerwca 2012 r Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o działalności leczniczej, która min. wydłużyła termin na dostosowanie prowadzonych przez lekarzy praktyk prywatnych do wymogów ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r.

Więcej...

KOMUNIKAT

2012-06-26 10:53:25

Informujemy, że druki recept są do odebrania w biurze Lubelskiej Izby Lekarskiej oraz Oddziałach Terenowych OZZL.

Recepty mogą pobierać wszyscy lekarze (bez względu na przynależność do OZZL).

Recepty mogą być też przesłane do lekarzy, którzy zgłosili zapotrzebowanie do biura izby lekarskiej.

Więcej...

Komunikat ze spotkania przedstawicieli LIL i NFZ 4 czerwca 2012r.

2012-06-07 18:10:50
Więcej...

Stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 6 czerwca 2012 roku

2012-06-08 11:34:58

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie rekomenduje wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom posługiwanie się od 1 lipca wzorem recepty, opracowanym przez Prezydium NRL w przypadku braku wprowadzenia postulowanych przez środowisko lekarskie zmian zapisów umów dotyczących recept refundowanych.
Decyzja w powyższej sprawie powinna być zgodna z wytycznymi określonymi przez Naczelną Radę Lekarską w wypadku ewentualnego protestu ogólnokrajowego.

 

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Janusz Spustek

 

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej

Maria Dura

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie