Wnioski dotyczące praktyki lekarskiej po 1 stycznia 2013 TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

2012-11-29 13:50:33

Zgodnie z §14 i §18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru, od 1 stycznia 2013r. wszystkie wnioski dotyczące praktyki lekarskiej lekarz będzie musiał składać w postaci elektronicznej.

Więcej...

Komunikat w sprawie pism z LOW NFZ

2012-11-25 11:29:24

Lekarze, lekarze dentyści, którzy otrzymali pisma z LOW NFZ w sprawie wystawianych recept po dniu 1 lipca 2012 r. i zostali zobowiązani do zwrotu kwot nienależnej refundacji - proszeni są o kontakt z Lubelską Izbą Lekarską.

Więcej...

WYBORY - Korespondencyjnie czy do urn, byle z entuzjazmem!

2012-11-21 13:00:32

z Marią Durą przewodniczącą Okręgowej Komisji Wyborczej rozmawia Anna Augustowska

Więcej...

Kursy doskonalące dla lekarzy POZ z zakresu opieki geriatrycznej

2012-11-16 12:29:59

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum zaprasza lekarzy POZ do uczestnictwa w kursach doskonalących z zakresu opieki geriatrycznej realizowanych przy współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w ramach projektu systemowego pt. "Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej...

VIII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADANIA BÓLU

2012-11-16 12:28:22

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w VIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

Zjazd odbędzie się w dniach 25-28 września 2013 roku w hotelu Mercure „Kasprowy” w Zakopanem, ul. Szymaszkowa 2.

 

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie www.zjazdptbb.pl Kontakt z organizatorami: e-mail bizon@fundacjabolu.pl, tel. 789 088 497.

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie