Msza Święta w intencji Koleżanek i Kolegów lekarzy zmarłych w 2012 r.

2012-12-31 12:58:50

Informujemy, iż dnia 13 stycznia 2013 r. o godz. 13:00 w intencji Koleżanek i Kolegów lekarzy zmarłych w 2012 r. zostanie odprawiona Msza Święta w Kościele Duszpasterstwa Służby Zdrowia przy ul. Staszica.

Więcej...

Instrukcja techniczna - pobieranie numerów recept ze stron LOW NFZ

2012-12-31 11:12:12

Dzięki uprzejmości działu informatyki Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ publikujemy instrukcję ułatwiającą pobranie numerów recept ze stron LOW NFZ.

Instrukcja techniczna - pobieranie numerów recept ze stron LOW NFZ (pdf)

Więcej...

Komunikat dla lekarzy dotyczący obowiązujących od dnia 30 grudnia 2012 roku modyfikacji wprowadzanych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie recept

2012-12-31 11:15:21

Zgodnie z prośbą wiceministra zdrowia Igora Radziewicza-Winnickiego z dnia 28 grudnia 2012 roku, publikujemy Komunikat dla lekarzy dotyczący obowiązujących od dnia 30 grudnia 2012 roku modyfikacji wprowadzanych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie recept.

Komunikat (pdf) ze stron NIL

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

Więcej...

Ubezpieczenia na 2013 rok

2012-12-18 13:24:59

Szczegółowe informacje w zakładce "ubezpieczenia".

Więcej...

Komunikaty NFZ dla lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów, starszych felczerów

2012-12-13 14:38:34

Komunikaty LOW NFZ informujący lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów, starszych felczerów, jakie dane winna zawierać pieczątka nagłówkowa umieszczona na recepcie wystawionej na leki, które podlegają refundacji.

Więcej...

UWAGA! Papierowe wnioski dotyczące praktyki lekarskiej do 31 marca

2012-12-12 08:44:15

Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się na częściową realizację postulatu zgłoszonego przez Naczelną Radę Lekarską, aby przedłużyć możliwość składania wniosków o wpis do rejestru w postaci papierowej. Uwaga ta zgłaszana była podczas konsultacji społecznych dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.

Więcej...

Elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorcy od 1 stycznia 2013 r.

2012-12-07 12:25:44

Dyrektor LOW NFZ zwraca się z prośbą o wsparcie działań związanych z akcją mającą na celu edukację społeczeństwa na temat obowiązku zgłaszania członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego oraz zmian w sposobie weryfikowania uprawnień do świadczeń.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie NFZ: http://nfz-lublin.pl/ewus_przydatne_informacje

Więcej...

Wyjaśnienia Okręgowej Izby Aptekarskiej w Lublinie odnośnie sposobu wystawiania recept

2012-12-07 12:22:02

W związku z pojawiającym się problemem w   realizacji recept dotyczącym  ilości  leku, Okręgowa Rada Aptekarska w Lublinie  zwraca się do środowiska lekarskiego o  określanie ilości leku  ( przy określeniu sposobu dawkowania ) cyframi arabskimi, bez wpisywania ilości opakowań  lub podawanie wielkości opakowań  poprzez  wyraźne wskazanie  np. 1 op.” a „( „po”, „x” ) ....ilość leku.

Więcej...

Rejony wyborcze VII kadencji (2013-2017)

2012-12-06 08:07:48

Na posiedzeniu w dniu 5 grudnia Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę o uzupełnieniu rejonów wyborczych VII kadencji.

Załącznik do uchwały 249/2012/6/R - Lista rejonów wyborczych (pdf).

Więcej...

Terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w I połowie 2013 r.

2012-12-06 08:05:33

5 grudnia Okręgowa Rada Lekarska ustaliła terminy swoich posiedzeń w I połowie 2013 roku:

9 stycznia, 6 lutego, 6 marca, 3 kwietnia, 8 maja, 5 czerwca.

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie