Poszukiwani lekarze biegli sądowi

2013-04-30 16:50:41

Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie zwrócił się o pomoc do Lubelskiej Izby Lekarskiejw podjęciu działań umożliwiających pozyskanie lekarzy biegłych sądowych o specjalnościach ortopedii i traumatologii oraz hematologii.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Lubelskiej Izby Lekarskiej, tel. 81 536 04 50.

Więcej...

XXII Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy

2013-04-30 15:35:01

Komisja ds Młodych Lekarzy Lubelskiej Izby Lekarskiej zaprasza na XXII Ogólnopolską Konferencję Młodych Lekarzy pod hasłem „Zawód lekarza - zagrożenia, perspektywy”. Spotkanie odbędzie się w Lublinie w dniach 17-19 maja 2013 roku w hotelu Campanile, ul. Lubomelska 14-16. Koszt uczestnictwa 100 zł.

Więcej...

Dokumenty XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

2013-04-27 14:01:25

XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy podjął 8 uchwał, 1 stanowisko i 2 apele.

Więcej...

Początek głosowania drogą korespondencyjną

2013-04-19 08:28:56

Rozpoczęło się głosowanie korespondencyjne. Niedługo otrzymają Państwo koperty z kartami do głosowania, które należy odesłać do Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej w terminie do 13 maja 2013 roku (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonej do korespondencji instrukcji, którą udostępniamy również tutaj: Instrukcja głosowania (pdf)

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie