Informacje dotyczące wirusa EBOLA

2014-10-23 09:23:34

Lubelski Urząd Wojewódzki informuje, że na swoich stronach umieścił, opracowane przez Państwowy Zakład Higieny oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, informacje w zakresie:

1. Definicji przypadku zarażenia gorączką krwotoczną EBOLA;

2. Schematów postępowania dla personelu medycznego;

3. Zaktualizowanego wykazu ośrodków wiodących, przewidzianych do leczenia osób podejrzanych o zakarzenie wirusem EBOLA,

4. Danych kontaktowych do centrów zarządzania kryzysowego oraz stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Więcej...

Stanowisko ORL w sprawie podwyższenia składki członkowskiej

2014-10-10 14:13:29

Stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 8 października 2014 r.

Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie, w oparciu o poglądy lekarzy i lekarzy dentystów członków Lubelskiej Izby Lekarskiej wyrażone także na opiniotwórczych forach dyskusyjnych – wyraża stanowisko negatywne co do zwiększenia wysokości obowiązującej składki członkowskiej.

Więcej...

Informacja o szkoleniu organizowanym przez Instytut Medycyny Wsi

2014-10-08 09:34:58

Wszystkich lekarzy, którzy w swojej praktyce mają do czynienia z bólem przewlekłym, którzy dostrzegają go jako problem kliniczny, którzy chcą pomóc swoim pacjentom… zapraszamy na sympozjum Leczenie bólu.

Więcej...

Aktualizacja polis ubezpieczenia do prowadzenia działalności leczniczej

2014-10-06 10:13:41

Lekarzom, którzy wykonują zawód w ramach działalności gospodarczej (wszystkie formy praktyk lekarskich) przypominamy o wynikającym z Ustawy o działalności leczniczej obowiązku niezwłocznego przekazywania Izbie Lekarskiej dokumentów ubezpieczenia potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia (polisa).

Więcej...

Bezpłatne szkolenia skierowane do lekarzy i lekarzy dentystów z kompetencji teleinformatycznych w ochronie zdrowia

2014-10-01 13:56:13

Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia informuje o rekrutacji na bezpłatne szkolenia skierowane do lekarzy i lekarzy dentystów z kompetencji teleinformatycznych w ochronie zdrowia w ramach projektu systemowego pn. „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT” współfinansowanego z EFS w ramach POKL, Działanie 2.3 „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Więcej...

Konferencja naukowa dla lekarzy implantologów "The Essence of Beauty - Nowe oblicza implantologii"

2014-10-01 09:35:29

Konferencja i Warsztaty: 9-10 stycznia 2015, Centrum Konferencyjne Muranów w Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6.

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie