Terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w II połowie 2016 r.

2016-06-20 08:16:23

Na posiedzeniu w dniu 17 czerwca Okręgowa Rada Lekarska ustaliła następujące terminy swoich posiedzeń w II połowie 2016 roku:

7 września
5 października - odwołane
9 listopada
7 grudnia

Więcej...

Bezpłatne szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów

2016-06-15 15:15:11

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej zaprasza lekarzy dentystów z całego kraju na bezpłatne szkolenia:

10.10.2016; 21.11.2016   -  „Ochrona radiologiczna pacjenta dla lekarzy dentystów”

22-23.11.2016 – „Kurs dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu S”

Więcej...

Osoby korzystające z kart multisport – uwaga blokada kart

2016-06-09 11:21:12

Komisja Rekreacji i Sportu Lubelskiej Izby Lekarskiej przypomina, że z kart mogą korzystać wyłącznie osoby opłacające regularnie składki członkowskie.

W związku z tym informujemy, że lekarzom zalegającym z opłatą składek członkowskich, którzy nie uregulują zaległości do dnia 20 czerwca 2016 r., zostaną dezaktywowane karty multisport.

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie