Dokumentacja medyczna po śmierci lekarza – nowa regulacja od 11 maja 2017r.

2017-06-14 11:02:59

W przypadku śmierci lekarza albo lekarza dentysty wykonującego zawód w formie praktyki zawodowej za przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych odpowiada właściwa okręgowa izba lekarska.

Więcej...

Obwieszczenie/informacja Okręgowej Komisji Wyborczej o wyznaczeniu kolejnego terminu zgłaszania kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy

2017-06-07 10:26:06

Zgodnie z §2 regulaminu przeprowadzania wyborów w rejonie wyborczym, w tym w trybie głosowania w drodze korespondencyjnej, stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych – Okręgowa Komisja Wyborcza Lubelskiej Izby Lekarskiej wyznacza się kolejny termin zgłaszania kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII kadencji do dnia 17 lipca 2017 r.

Więcej...

Stanowisko Izby POLMED

2017-06-05 12:16:20

W załączniku stanowisko Ogólnopolskiej Izby Gospodarzczej Wyrobów Medycznych POLMED ws. wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne przez lekarzy.

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie