XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej

2017-11-24 18:00:00

odbędzie się w dniu 24 marca 2018 roku, o godzinie 9.00.

Miejsce obrad Collegium Maius UM w Lublinie, ul. K. Jaczewskiego 4 w Lublinie.

Więcej...

Funkcja lekarza sądowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie

2017-11-10 11:07:36

Poniżej publikujemy prośbę Prezesa Sądu Okręgowego o zgłaszanie się kandydatów zainteresowanych pełnieniem funkcji lekarza sądowego.

Więcej...

Obywatelski projekt ustawy 6,8% PKB

2017-11-08 15:39:14

Zgodnie z apelem Naczelnej Rady Lekarskiej, Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie prosi kolegów lekarzy Lubelskiej Izby Lekarskiej o aktywne poparcie zbierania podpisów pod projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przygotowanego przez Porozumienie Zawodów Medycznych.

Więcej...

Obwieszczenie OKW Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 7 listopada 2017 r. o wynikach wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy.

2017-11-07 18:04:48
Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie