Dokumentacja medyczna, recepty i skierowania w postaci papierowej - terminy.

2018-06-25 15:30:55
Więcej...

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie

2018-06-25 14:25:21
Więcej...

SKOK w Wołominie. Opinia prawna w sprawie wezwań do zapłaty.

2018-06-19 15:13:32

W nawiązaniu do sprawy otrzymywanych przez lekarzy wezwań do zapłaty kierowanych przez syndyka masy upadłościowej SKOK w Wołominie w upadłości likwidacyjnej przekazujemy informację, że sporządzona na zlecenie Naczelnej Izby Lekarskiej opinia prawna wskazuje, że żądanie syndyka jest niezasadne. Pełną treść opinii prawnej zamieszczamy poniżej.

Więcej...

Nowy obowiązek dla podmiotów prowadzących indywidualną praktykę lekarską i dentystyczną w zakresie rejestracji w rejestrze BDO

2018-06-18 15:28:51

(rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami)

Więcej...

Informacja dla lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktykę prywatną

2018-06-14 09:34:37

Lubelska Izba Lekarska informuje, że w najbliższym czasie CSIOZ wprowadzi zmianę do graficznego interfejsu użytkownika RPWDL polegającą na ujawnieniu informacji dotyczących adresu do korespondencji oraz usunięciu z księgi informacji o adresie e-mail oraz telefonie praktyki indywidualnej.

Więcej...

Zapraszamy 15 czerwca 2018 r. na Europejski Kalejdoskop Muzyczny w Atmie

2018-06-12 16:30:25

Wystąpi m.in Lekarski Chór Kameralny Continuum

Więcej...

Prelekcja ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 27 czerwca 2018

2018-06-11 14:07:02

Spotkanie dotyczyć będzie m.in. ustawowego obowiązku wszczynania procedury Niebieskie Karty przez przestawicieli placówek ochrony zdrowia.

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie