Zmiany w programach specjalizacyjnych we wszystkich dziedzinach medycyny lekarzy i lekarzy dentystów.

2018-12-28 14:40:00
Więcej...

W dniu 31 grudnia (poniedziałek) biuro Lubelskiej Izby Lekarskiej będzie czynne w godzinach 8:00-13:00.

2018-12-27 16:00:00
Więcej...

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2018 r. uchylające obowiązek świadczeniodawcy do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

2018-12-20 14:28:00

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2018 r. uchylające obowiązek świadczeniodawcy do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej,

o którym mowa w zamieszczonym komunikacie z dnia 19 grudnia 2018r. - zostało już ogłoszone w Dz. U. pod poz. 2364.

Więcej...

Obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej uchylony.

2018-12-19 12:26:00
Więcej...

Ubezpieczenia i zwroty za ubezpieczenia w 2019 r.

2018-12-17 15:16:16

Informujemy że uruchomiona została aplikacja za pomocą której można zawrzeć umowę ubezpieczenia o.c. na 2019 r.

W zakładce zwroty znajduje się formularz generujący wniosek do zwrotu za ubezpieczenie.

Więcej...

Instrukcje do Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK)

2018-12-11 13:45:00
Więcej...

Obowiązek tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej od 1 stycznia 2019r.

2018-12-11 12:11:00

Od 1 stycznia 2019 r. zostanie wprowadzony obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, o czym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2018 r., z późn. zm.)

Więcej...

RPO: Tajemnice lekarskie z dokumentów powinien uchylać sąd

2018-12-04 12:00:30

Tajemnice lekarskie z dokumentacji powinien uchylać sąd, a nie prokurator – ocenił rzecznik praw obywatelskich. I zwraca uwagę na rozbieżność w stosowaniu art. 226 kpk, który reguluje kwestię wykorzystania jako dowodów w postępowaniu karnym dokumentów zawierających tajemnicę zawodową.

Więcej...

Terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w I połowie 2019 roku.

2018-12-03 10:31:05

Na posiedzeniu w dniu 7 listopada Okręgowa Rada Lekarska ustaliła następujące terminy swoich posiedzeń w I połowie 2019 roku:

9 stycznia 
6 lutego
6 marca
3 kwietnia
8 maja
7-8 czerwca

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie