STANOWISKO KONWENTU PREZESÓW OKRĘGOWYCH RAD LEKARSKICH z dnia 29 maja 2019r.

2019-05-29 12:47:49

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
oraz niektórych innych ustaw

Więcej...

Kampania społeczna „Wyprzedzamy nowotwór"

2019-05-24 06:56:56

Szanowni Państwo

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie kampanii społecznej „Wyprzedzamy nowotwór", której celem jest poprawa wczesnej diagnostyki choroby nowotworowej u dzieci.

Więcej...

E-recepta w praktyce zawodowej lekarza/lekarza dentysty

2019-05-21 10:14:16

Lekarze wystawiający recepty w ramach praktyk zawodowych, mają obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.,

Więcej...

Informacja

2019-05-20 08:19:26

Szanowni Państwo,

codzienność lekarza jest złożona, chcąc ją nieco uprościć podjęliśmy czynności zmierzające do uruchomienia nowych narzędzi komunikacji Izby z jej członkami oraz stworzenia przestrzeni do dyskusji w formie, która będzie dostosowana do różnych potrzeb naszych członków. Poza dotychczasowymi kanałami (strona internetowa, Medicus, kontakt bezpośredni) aktywne będą również: newsletter, który będziecie Państwo otrzymywać dwa razy w miesiącu - na bieżąco będzie informował o aktywnościach Izby i przekazywał istotne z Państwa punktu widzenia informacje,wewnętrzne forum Izby - dostępne dla wszystkich członków, poza ogłoszeniami Izby, będzie możliwość dyskutowania z innymi członkami Izby, zamknięta grupa na Facebooku - w tym miejscu będziemy informować o nowych wpisach na forum, celem istnienia grupy jest sprawne powiadamianie o dyskusjach toczących się na forum.

Będziemy Państwa informować o postępach prac. W tym czasie zaś pozostajemy do dyspozycji.


Prezes LIL

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie