2020-04-30 09:00:00

Zgłaszanie zarażeń koronawirusem wśród lekarzy i lekarzy dentystów

NIL

W związku ze skierowaną do Okręgowych Izb Lekarskich prośbą o zgłaszanie do Naczelnej Izby Lekarskiej przypadków zarażenia wirusem SARS-CoV-2 lekarzy oraz lekarzy dentystów Naczelna Izba Lekarska informuije, że istnieje możliwość indywidualnego zgłaszania takich przypadków za pośrednictwem anonimowego formularza.

Więcej...

2020-04-28 07:00:00

WSA: Imienia i nazwiska lekarza nie chroni RODO

Prawo.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia nie może odmówić udostępnienia imion i nazwisk lekarzy powołując się na prawo do prywatności. Udostępnieniu takich danych nie sprzeciwiają się ani przepisy unijnego rozporządzenia RODO ani ustawy o dostępie do informacji publicznej – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Więcej...

2020-04-28 08:00:00

Personel medyczny nie musi wypełniać danych w KRP z COVID-19

NRL

Ministerstwo Zdrowia - Departament Strategii i Analiz wyjaśnia, że Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19 został podzielony na dwie części – obligatoryjną i fakultatywną, w celu zminimalizowania obciążania podmiotów leczniczych. Nie ma obowiązku wypełnienia części fakultatywnej.

Więcej...

2020-04-27 14:00:00

Komunikat STU Hestia w sprawie OC 
w kontekście epidemii COVID-19

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy członków Lubelskiej Izby Lekarskiej– obejmuje szkody wyrządzone przez ubezpieczonych osobom trzecim wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych. Zwracamy jednak uwagę, że aby odpowiedzialność Ubezpieczyciela się zmaterializowała musi istnieć odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego lekarza za szkodę. Przesłanki tej odpowiedzialności będzie musiał wykazać poszkodowany, co w obecnej sytuacji może być bardzo utrudnione zwłaszcza w odniesieniu do winy lekarza w zakresie transmisji zakażenia, jak i związku przyczynowego pomiędzy jego działaniem a powstałą szkodą. Każda sytuacja będzie analizowana przez Ubezpieczyciela indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności w których doszło do szkody, jak i wszystkich zapisów Umowy Generalnej oraz obowiązujących warunków ubezpieczenia (obowiązkowych lub/i dobrowolnych) na podstawie których umowa ubezpieczenia została zawarta.

Więcej...

2020-04-23 07:00:00

MZ uznaje COVID-19 za chorobę zawodową

NRL

W odpowiedzi na apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 30 marca br. skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uznawania choroby zakaźnej wywołanej u lekarza lub lekarza dentysty wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową, Ministerstwo Zdrowia (do którego apel został przekazany) wyraźnie uznało chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 jako chorobę zawodową, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy.

Więcej...

2020-04-22 12:00:00

UCHWAŁA nr 106/2020/8/R
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Lublinie

podjęta w trybie głosowania obiegowego 
w dniach 16-17 kwietnia 2020 r. 
w sprawie

zwołania XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów 
Lubelskiej Izby Lekarskiej 
oraz podjęcia uchwał w trybie obiegowym

Więcej...

2020-04-22 07:00:00

nabór wniosków zakończony 30.04.2020 r.

Aviva Medykom

ubezpieczenia

Bezpłatne grupowe ubezpieczenie na życie obejmujące następstwa zakażenia: SARS ‑Cov‑2, proponuje lekarzom Aviva.

Szanowni Państro,

Przedstawiamy zakres dwóch ofert ubezpieczenia dla lekarzy - członków Lubelskiej Izby Lekarskiej, ubezpieczenia obejmują następstwa zakażenia: SARS -Cov-2.

Ubezpieczenie następstw zakażenia SARS -Cov-2 kontakt: covid@lewczuk.biz

Oferta do pobrania

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin Hestia Rodzina

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance

Oświadczenie Ergo Hestii w sprawie odpowiedzialności za przeniesienie choroby zakaźnej

Więcej...

2020-04-21 14:00:00

Wsparcie prawne dla lekarzy

Kancelaria Radców Prawnych
Murdza Poznańska Murdza

doceniając trud iwysiłek wszystkich pracowników służby zdrowia w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oferuje bezpłatne wsparcie prawne.
tel. 81 534 81 13, 512 056 595
e-mail: info.krp.pl

Więcej...

2020-04-20 13:00:00

Zmiany w receptach

MZ

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 kwietnia br. umożliwia stosowanie do 17 kwietnia 2021 r. (w przypadku braku dostępu do e-recept) starych druków recept.

Więcej...

2020-04-17 10:00:00

Wojewoda prosi lekarzy o wsparcie w walce z epidemią

W związku z pilną potrzebą dodatkowego zaangażowania lekarzy do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2, Wojewoda Lubelski zwrócił się z uprzejmą prośbą o przekazanie Członkom Lubelskiej Izby Lekarskiej zapytania o gotowość podjęcia się tego zadania, a następnie przekazywanie do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zebranych przez Izbę zgłoszeń.

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie