Komunikat z dnia 26 maja 2020r.

2020-05-26 15:00:00
Szanowne Koleżanki, Szanowi Koledzy
członkowie Lubelskiej Izby Lekarskiej

Nawiązując do wcześniejszych komunikatów w sprawie dystrybucji medycznych środków ochrony indywidualnej pochodzących z zakupów Fundacji Lekarze-Lekarzom w ramach darowizny Kulczyk Foundation uprzejmie informuję, że Lubelska Izba Lekarska nie otrzymała tych środków na własność, a jedynie była zobowiązana do ich rozdziału zgodnie z wytycznymi zawartymi
w rekomendacji zespołu Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw funduszu celowego dotyczącego dystrybucji tych środków.

Ponieważ wolą darczyńcy było przekazanie całego wsparcia personelowi medycznemu na pierwszej linii frontu, walczącym z COVID-19- zespoły powołane przez Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej LIL do spraw dystrybucji przekazanych materiałów dokonały ich podziału w sposób umożliwiający spełnienie idei całej akcji przy zastosowaniu zasad i kryteriów zawartych w powołanej wyżej rekomendacji (ogłoszonej na stronie LIL).

Zdaję sobie sprawę, że każda tego typu akcja o charakterze humanitarnym, gdzie mamy do czynienia z bezpłatnym przekazaniem środków, może być źródłem konfliktów, negatywnych emocji i niezadowolenia osób, których wnioski o przydział materiałów ochronnych nie zostały uwzględnione lub ich ilość nie była zgodna z ich oczekiwaniami.

Wobec zgłaszanych przez Koleżanki i Kolegów odwołań w przedmiocie nieuwzględnienia ich potrzeb dotyczących zaopatrzenia w materiały ochronne pragnę zwrócić uwagę,
że w tych sprawach nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, a przedmiot tych odwołań, co do swej istoty,
wykracza poza nasze możliwości zarówno prawne
jak i faktyczne.

Równocześnie pragnę zapewnić Koleżanki i Kolegów o pełnej przejrzystości i transparentności naszych działań, realizowanych z ogromnym zaangażowaniem zarówno przez członków powołanych zespołów jak i pracowników LIL, w których sumienność i należytą staranność w powyższym zakresie nie mam powodu wątpić.

Leszek Buk

Prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej

Więcej...

2020-05-22 09:00:00

Teleporady zastępują wizyty u lekarzy, ale będą problemy z dokumentacją

Prawo.pl

W czasie epidemii osobiste wizyty u lekarzy zastąpione zostały w dużej mierze konsultacjami telefonicznymi. Zdania na temat ich jakości i skuteczności są podzielone, ale największym problemem może być to, że lekarze udzielający takich porad zostali zobowiązani do przechowywania dokumentacji medycznej zaledwie przez 30 dni. Jeśli zatem pacjent po tym czasie będzie miał wątpliwości i roszczenia o zadośćuczynienie za nieprawidłowe leczenie, nie będzie na to dowodu.

Więcej...

2020-05-21 06:00:00

Dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego za pracę w jednym miejscu

NFZ

Medycy bezpośrednio zaangażowani w leczenie pacjentów z COVID-19 otrzymają dodatkowe wynagrodzenie. To rekompensata za pracę tylko w placówkach zajmujących się pacjentami zakażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. NFZ wyjaśnia, komu dokładnie przysługuje dodatek, w jakiej wysokości i jak wygląda droga do jego otrzymania.

Więcej...

2020-05-20 16:00:00

Lekarze piszą dla dzieci

Komisja Kultury LIL
ogłasza V Ogólnopolski Konkurs Poetycko‑Literacki „Lekarze dzieciom”.

Więcej...

2020-05-20 14:00:00

Komunikat NIL

Naczelna Rada Lekarska mając na uwadze niezwykle trudną sytuację na początku pandemii i brak sprzętu ochrony indywidualnej w placówkach medycznych, pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w jego zakup, sprowadzenie do Polski i dystrybucję na terenie kraju.

Sprzęt zakupiony przez Fundację Lekarze Lekarzom został sprowadzony do Polski zgodnie z rekomendacjami i przy wsparciu Polsko – Chińskiej Rady Biznesu, która poleca tylko sprawdzonych i wiarygodnych dostawców. Wszystkie zamówione produkty posiadają komplet niezbędnych dokumentów dopuszczających do obrotu w Unii Europejskiej, a więc również w Polsce.

Przy zakupie wprowadziliśmy najwyższe procedury sprawdzenia wiarygodności dokumentacji oraz jakości zamówionego sprzętu. Strona chińska również przeprowadziła dodatkowe kontrole jakości. Sprowadzone przez nas towary posiadają więcej niż jeden certyfikat jakości oraz złożono nam deklaracje zgodności produktów.

Maski ochronne jak również pozostały sprzęt zostały rozdysponowane pomiędzy 24 Okręgowe Izby Lekarskie, a te przekazały je, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, do personelu medycznego oraz placówek medycznych, które w większości już je zużytkowały.

Magda Wiśniewska

Przewodnicząca Konwentu Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich

Paweł Czekalski 

Przewodniczący Zespołu odpowiedzialnego za zakup i dystrybucję sprzętu

Andrzej Matyja

Prezes

Naczelnej Rady Lekarskiej


źródło: https://nil.org.pl/aktualnosci/4829-komunikat2-ws-jakosci-maseczek

Więcej...

2020-05-19 13:00:00

Pomoc psychologiczna „Pomagamy Rozmawiamy”

Centrum Profilaktyki Stresu i Wypalenia Zawodowego

W związku z pandemią COVID-19 począwszy od 4 maja 2020 do 4 czerwca 2020 wszyscy potrzebujący pracownicy zawodów medycznych mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej.

Pod nr telefonu (+48) 513 037 964 w poniedziałki w godzinach 15.30- 19.30 oraz środy, czwartki i niedziele w godzinach 15.30 – 17.00 dyżurować będą doświadczeni psycholodzy i terapeuci, którzy udzielą personelowi medycznemu interwencyjnej pomocy psychologicznej, a w razie potrzeby umówią dalszą indywidualną lub grupową konsultację psychologiczną.

Więcej...

2020-05-21 09:00:00

Lekarzu / lekarzu dentysto

Sprawdź, czy otrzymałeś(aś) środki ochrony osobistej

FORMULARZ
Więcej...

2020-05-19 08:00:00

KOMUNIKAT Z DNIA 19 MAJA 2020 R.

ZAPRASZAMY LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI
O PRZYZNANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ PO ICH ODBIÓR
W DELEGATURACH LIL OD 20 MAJA 2020 R. DO 10 CZERWCA 2020 R.

DELEGATURA LUBLIN ZAMOŚĆ

od poniedziałku do piątku

w godzinach: 9:00 – 14:00

DELEGATURA CHEŁM

od poniedziałku do czwartku

w godzinach 9:00 – 14:00

DELEGATURA BIAŁA PODLASKA

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8:00 – 15:00

Środki ochrony indywidualnej można będzie odbierać osobiście, jak również poprzez upoważnienie innego lekarza.

Odbiór środków wymaga podpisania w biurze LIL stosowanego oświadczenia

oraz przystawienie pieczątki z numerem PWZ.

W przypadku odbioru środków w imieniu innych lekarzy, konieczne jest dostarczenie w dniu odbioru ich oświadczeń

Podpisując oświadczenie prosimy wpisać imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu, datę oraz przystawić pieczątkę z numerem PWZ,

ilości środków będą wpisane na miejscu przy ich odbiorze przez osobę upoważnioną.

Pobierz druk oświadczenia pdf

Więcej...

2020-05-18 15:00:00

Informujemy ze przyjmujemy  zgłoszenia  do ubezpieczenia grupowego dla członków LIL  dot. zakażenia COVID

Kontakt: covid@lewczuk.biz

OFERTA

Więcej...

2020-05-18 11:30:00

Szachy wirtualnie

Komisja Rekreacji i Sportu

W sobotę 16 maja odbył się pierwszy mecz zdalny za pośrednictwem platformy lichess.org z Okręgową Izbą Lekarską Radców Prawnych z Krakowa. Mecz był zacięty. Rozegrano wiele emocjonujących partii.

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie