2020-06-26 06:00:00

Pismo do Ministra Zdrowia ws. zmiany przepisu art. 37a kodeksu karnego

NRL

W imieniu Prezesa NRL Andrzeja Matyi zostało przekazane pismo do Ministra Zdrowia ws. zmiany przepisu art. 37a kodeksu karnego dokonanej tzw. tarczą antykryzysową 4.0, z prośbą o zapoznanie się.

Link do pisma: pismo_NRL_ZRP_0212_785_2020.pdf

Więcej...

2020-06-24 07:00:00
Więcej...

2020-06-23 22:00:00

Prof. Wojciech Załuska nowym rektorem Uniwersytetu Medycznego

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uczelniana Komisja Wyborcza poinformowała, że w kadencji 2020‑2024 rektorem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie będzie prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska.

Więcej...

2020-06-18 08:00:00

Od lipca podwyżki dla młodych lekarzy

Prawo.pl

Młodzi lekarze po studiach i odbywający staż dostaną 200 zł podwyżki od lipca. Podwyżka wynika z ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zdaniem samorządu lekarskiego młody medyk powinien zarabiać 4 tys. zł

Więcej...

2020-06-17 16:00:00

Ministerstwo Zdrowia rozszerza grupę objętych ubezpieczeniem

MZ, NIL

1 czerwca 2020 r. Ministerstwo Zdrowia podpisało aneks zawartej z PZU S.A. umowy zbiorowego ubezpieczenia następstw zakażenia po ekspozycji na koronawirus SARS- COV-2, który poszerza krąg osób objętych ubezpieczeniem.

Więcej...

2020-06-17 15:00:00

Wsparcie profesjonalistów medycznych - infolinia NFZ

NFZ, NIL, koronawirus

W związku z pismem NFZ, Prezes NRL zwraca się z prośbą o zapoznanie się z jego treścią oraz przekazanie swoich propozycji tematów/problemów, które powinny znaleźć się wśród zagadnień infolinii. 

Więcej...

2020-06-16 10:00:00

Prośba Brytyjskiego Stowarzyszenia Lekarskiego

BMA, CPME, NIL

o rozpowszechnienie wśród lekarzy zachęty do kontaktu w celu podzielenia się swoimi doświadczeniami z pobytu/pracy w Wlk. Brytanii.

Więcej...

2020-06-10 08:00:00

Stanowisko podjęte przez PNRL w sprawie zarządzenia Prezesa NFZ dotyczącego stomatologii

Komentarz wiceprezesa NRL

NRL

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne negatywnie ocenia przedmiotowy projekt.

Więcej...

2020-06-22 03:00:00

Samorząd lekarski sprzeciwia się zmianom w Kodeksie karnym

NRL

Pismo Prezesa NRL do Prezydenta RP o pilne podjęcie wszelkich możliwych działań celem wstrzymania wejścia w życie nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego, który jest kolejną próbą ukrytego zaostrzenia odpowiedzialności karnej lekarzy i lekarzy dentystów za tzw. błędy medyczne.

Więcej...

2020-06-06 09:00:00

Ubezpieczenie dla medyków walczących z koronawirusem

NIL

1 czerwca 2020 r. Ministerstwo Zdrowia podpisało aneks zawartej z PZU S.A. umowy zbiorowego ubezpieczenia następstw zakażenia po ekspozycji na koronawirus SARS- COV-2, który znacznie poszerza krąg osób objętych ubezpieczeniem.

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie