2020-06-03 09:00:00

Lekarskie specjalizacje tylko z rekomendacjami ze szpitali

Prawo.pl

Młody medyk, który zechce się dostać na specjalizację będzie musiał mieć list intencyjny wystawiony przez szpital. Rezydenci alarmują, że to ograniczy dostępność do specjalizacji i umożliwi robienie ich tylko osobom posiadającym koneksje rodzinne w placówkach wystawiających takie rekomendacje.

Więcej...

2020-06-30 23:59:59

Dach nad głową dla medyka

#MieszkanieDlaLekarza 

Są mieszkania, a także pokoje w jednym z lubelskich hoteli, z których nieodpłatnie mogą korzystać lekarze, którzy z powodu epidemii nie mogą wrócić do swoich domów. Akcja LIL spotkała się z ogromnym oddźwiękiem.

Więcej...

2020-06-01 23:59:55

Czasowe zwolnienie z opłacania obowiązkowych składek członkowskich

Lubelska Izba Lekarska przypomina, że lekarze oraz lekarze dentyści którzy znajdują się obecnie w trudnej sytuacji finansowej i nie osiągają żadnych przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą być zwolnieni na czas określony z opłacania obowiązkowych składek członkowskich

Więcej...

2020-06-30 23:59:58

Pismo ORL w Lublinie do wojewody lubelskiego 

w sprawie zaopatrzenia we właściwe środki ochrony indywidualnej. 

Lubelska Izba Lekarska

Reprezentując lekarzy i lekarzy dentystów, członków Lubelskiej Izby Lekarskiej z całego województwa lubelskiego uprzejmie proszę o pomoc i wsparcie w jak najszybszych dostawach do jednostek ochrony zdrowia odpowiedniego sprzętu ochrony indywidualnej minimalizującego możliwość zachorowania na COVID – 19.

Opinia prawna Zespołu Radców Prawnych LIL

Lekarzu i lekarzu dentysto zapewnienie odzieży ochronnej to jest obowiązek pracodawcy. Nie narażaj swojego zdrowia i życia.

[AKTUALIZACJA 26.05.2020r.]

Sekcja Prawa Medycznego i Farmaceutycznego
przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

Sekcja Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w stanowisku z 15 maja 2020 r. w sprawie prawa osób wykonujących zawody medyczne do powstrzymania się od obowiązku świadczenia pracy w sytuacji, gdy pracodawca nie zapewni odpowiednich środków ochrony osobistej w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 zaznacza, że odmowa wykonywania pracy zarówno na podstawie stosunku pracy, jak i umowy cywilnoprawnej przez osoby wykonujące zawody medyczne jest dopuszczalna, gdy warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby wykonującej zawód medyczny poprzez naruszenie norm prawa lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracodawcę.

W przypadku pracowników wykonujących zawody medyczne odmowa taka będzie dopuszczalna wówczas, gdy warunki pracy będą stwarzały dla nich wysokie ryzyko utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Pełna treść stanowiska w załączniku poniżej.

TREŚĆ PDF

Więcej...

2020-06-30 23:59:57

Lekarzu i lekarzu dentysto zapewnienie odzieży ochronnej to jest obowiązek pracodawcy.

Nie narażaj swojego zdrowia i życia.

COVID-19

Stosownie do art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy  – to pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników (lekarzy i personelu medycznego) poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przejawem tej powinności jest  zgodnie z art. 2376 § 1 k.p.-  obowiązek nieodpłatnego dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informowanie pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. Obecnie pouczenie o i przeszkolenie o możliwości zniwelowania zachorowania na COVID -19. 


rpr Leszek Kubicz

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie