2020-07-22 09:00:00

Badanie dot. postrzegania leków opioidowych oraz kannabinoidowych wśród lekarzy

Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa w Warszawie
Grupa badawcza:  „OBSERWATORIUM – odpowiedzialne leczenie bólu” prowadzona przez Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa w Warszawie zaprasza do udziału w anonimowym badaniu ankietowym dotyczącym nastawienia do leków kannabinoidowych (tzw. "medycznej marihuany") oraz opioidowych.
Więcej...

2020-07-14 15:00:00

Badanie „Stres, zdrowie i postrzegane wsparcie społeczne wśród pracowników medycznych(...)"

Akademia Pedagogiki Specjalnej

Badanie dotyczy poziomu stresu, dobrostanu, zdrowia psychicznego i uzyskiwanego wsparcia w związku z COVID‑19.

Więcej...

2020-07-13 15:00:00

Prezydium NRL krytycznie o walce z Covid-19

NRL

Stanowisko PNRL w sprawie przywracania statutowej działalności szpitali przekształconych w szpitale jednoimienne oraz merytorycznej i realnej współpracy ze środowiskiem lekarskim w pracach dotyczących dalszej strategii zwalczania epidemii.

Więcej...

2020-07-08 09:40:00

Badanie dot. zdrowia i bezpieczeństwa pracowników służby zdrowia podczas epidemii COVID-19

WHO, MZ, NIL

Biuro krajowe WHO w Polsce zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety online dot. zdrowia i bezpieczeństwa pracowników służby zdrowia podczas epidemii COVID-19.

Więcej...

2020-07-07 12:20:00

E-skierowania a kody resortowe

MZ

W przypadku, gdy e-skierowanie wystawione jest do komórki organizacyjnej (np. poradni) oznaczonej odpowiednim kodem resortowym (część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - 4-znakowy kod), a nazwa tej komórki nie zgadza się z nazwą zawartą w ww. rozporządzeniu w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania, należy takie skierowanie przyjąć na podstawie prawidłowego kodu resortowego wskazanego w e-skierowaniu.

Więcej...

2020-07-07 12:00:00

Stypendia NRL – wznowiony nabór

NRL

Wznowiono nabór wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego NRL. Wnioski można składać do końca sierpnia 2020 r.

Więcej...

2020-07-03 16:00:00

Umowy rezydenckie – podwyżki wynagrodzeń

MZ

Informujemy, że w dniu 1 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury - Dz. U. poz. 1134. 

Więcej...

2020-07-02 11:05:49

Wyższa wycena za wystawienie
e-skierowania

NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia będzie premiował finansowo te placówki POZ i AOS, które będą odchodziły od skierowań wystawianych w formie papierowej na rzecz e-skierowań.

Więcej...

2020-07-15 08:30:00

Tarcza Polskiego Funduszu Rozwoju już działa – „kto pierwszy, ten lepszy”!

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

29 kwietnia 2020 r. po godzinie 18.00 uruchomiona została możliwość składania wniosków o subwencje finansowe z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach tzw. Tarczy 2.0. Ilość środków w puli jest ograniczona, dlatego nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku!

Więcej...

2020-07-01 18:00:00

Bezpłatna pomoc prawna

dla lekarzy i lekarzy dentystów

Wszystkie odnośniki do ofert pomocy prawnej znajdują się poniżej:

OIRP Lublin

OIL #959

OIL #964

adwokatura.pl

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie