2020-08-26 10:30:00

Lekko, zwinnie, z zapałem

Mistrzostwa Polski Masters, 
Mistrzostwa Polski Lekarzy

W niedzielę 23 sierpnia zakończyły się rozgrywane w Lublinie mistrzostwa.

Więcej...

2020-08-26 10:00:00

Komunikat w sprawie odbywania staży kierunkowych i wykonywania testów w kierunku COVID-19 dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne

MZ

Należy możliwie szybko podjąć skuteczne działania zmierzające do wznowienia działalności szkoleniowej z zachowaniem środków ostrożności niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, personelowi zatrudnionemu w danej jednostce organizacyjnej podmiotu leczniczego oraz szkolącym się lekarzom.

Więcej...

2020-08-21 10:00:00

Minister uregulował teleporady medyczne, ale mniej korzystnie

Prawo.pl

Minister zdrowia określił wprawdzie standardy teleporad, ale przepisy pozostawiają nadal duże pole manewru dla przychodni, w tym możliwość preferowania zdalnego leczenia. Nie określają bowiem ile razy wobec jednego pacjenta można stosować teleporadę i kiedy regułą ma być kontakt osobisty. Dają też ograniczone możliwości wnioskowania o to przez pacjenta.

Więcej...

2020-08-19 20:00:00

Lekarze i dziennikarze – rywalizacja na stadionie

PZLAM

W nadchodzący weekend, 22‑23 sierpnia na Stadionie Lekkoatletycznym MOSiR Bystrzyca przy Al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie zostaną rozegrane 30. Mistrzostwa Polski Masters, 9. Mistrzostwa Polski Lekarzy oraz 3. Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w lekkiej atletyce.

Więcej...

2020-08-19 09:00:00

Infrormacja LPWIS

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie

Wymóg uzyskania zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych

Więcej...

2020-08-13 08:00:00

KURS Z BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO, ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO

dla lekarzy stażystów w dniach 19 sierpnia - 1 września 2020 r.:

Lekarze i lekarze dentyści, którzy wcześniej zostali zapisania na w/w kurs proszeni są o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

Formularz rejestracyjny
Na podany przez Państwa adres e-mail zostanie wysłany w dniu 18 sierpnia 2020 r. link do kursu.

W razie problemów proszę kontaktować się telefonicznie 81 53 604 65.

Więcej...

2020-08-05 12:00:00

Badanie ankietowe prowadzone przez pracowników i studentów Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskie - badanie dobrostanu w odniesieniu do środowiska pracy chirurgów, prośba o wypełnienie ankiety

Zespół ds. analiz komfortu cieplnego, produktywności i dobrostanu Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej  prowadzi szerokie badania dotyczące warunków środowiska cieplnego w szpitalach. Jednym z elementów tych badań jest ocena dobrostanu chirurgów w odniesieniu do warunków środowiska wewnętrznego, która jest tematem pracy magisterskiej prowadzonej przez Panią inż. Dominikę Ćwiklińską. Wyniki przeprowadzonych badań będą wykorzystane do przygotowania publikacji naukowej, jak również przy opracowywaniu wytycznych dotyczących urządzeń do wentylacji i klimatyzacji oraz organizacji środowiska wewnętrznego w salach operacyjnych w sposób umożliwiający osiągnięcie komfortu pracy chirurgów.

Ankieta składa się z 36 pytań dotyczących podzielonych na części dotyczące odczuć odnośnie: oświetlenia w polu operacyjnym, środowiska cieplnego, jakości powietrza oraz hałasu, a także odzieży medycznej. Ankieta jest w pełni anonimowa i jest dostępna pod adresem https://tiny.pl/79x7t.

Więcej...

2020-08-05 09:00:00

Protest już w sobotę!

8.08.2020

Medycy, którzy chcą wziąć udział w proteście organizowanym przez lubelskie oddziały: Porozumienia Chirurgów SKALPEL a także OZZL przy wsparciu Lubelskiej Izby Lekarskiej –– mogą wyjechać z Lublina do stolicy specjalnie w tym celu przygotowanymi autokarami.

Więcej...

2020-08-08 00:05:00

Wychodzimy na ulice! 8.08.2020 r.

Porozumienie Zawodów Medycznych

Więcej...

2020-08-02 20:00:00

Nakaz pracy w jednym miejscu dla personelu zajmującego się COVID-19 trochę złagodzony

Prawo.pl

To dyrektor szpitala jednoimiennego lub placówki z oddziałem zakaźnym zadecyduje czy pracownik medyczny zajmujący się pacjentami z COVID-19 będzie miał nakaz pracy w jednym miejscu. A lekarz czy pielęgniarka będą mogli odwołać się od tej decyzji. Takie możliwości stworzą wchodzące właśnie w życie zmiany w przepisach.

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie