Kursy instruktażowe jak leczyć chorych z COVID-19 w warunkach OIT

2020-12-30 11:00:00
NIL

Trwająca pandemia COVID‑19 oraz związana z nią sytuacja pracowników ochrony zdrowia skłoniła nas do podjęcia działań na rzecz wsparcia naszych Koleżanek i Kolegów walczących z wirusem na pierwszej linii frontu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przygotowaliśmy dwa krótkie filmy dotyczące inwazyjnej wentylacji mechanicznej płuc pacjentów z ARDS w przebiegu COVID‑19. Partnerem merytorycznym projektu jest Polski Instytut Evidence Based Medicine (PIEBM).

Więcej...

Zawody medyczne apelują o niepodpisywanie ustawy o kadrach

2020-12-09 08:00:00
NIL

Zawarte w ustawie rozwiązania nie gwarantują rzeczywistej weryfikacji kwalifikacji osób dopuszczanych do wykonywania zawodów medycznych, aktualności posiadanej przez nich wiedzy medycznej ani nawet ich zdolności do komunikowania się z pacjentem w języku polskim. Tak szerokie i niekontrolowane otwarcie systemu ochrony zdrowia na osoby, które wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe zdobyły w krajach, w których systemy kształcenia w zawodach medycznych są istotnie różne od standardów przyjętych na obszarze Unii Europejskiej nie znajduje uzasadnienia nawet w trwającym obecnie stanie epidemii.

Więcej...

MZ: Dokumentacja medyczna jeszcze nie musi mieć formy elektronicznej

2020-12-23 07:00:00
MZ

Ustawodawca, jako podstawową formę prowadzenia dokumentacji medycznej wskazał postać elektroniczną. Stanowi o tym § 1 ust. 2 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym dokumentacja może być prowadzona w postaci papierowej, jeżeli przepis rozporządzenia tak stanowi lub warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej. Przy czym przez brak warunków organizacyjno-technicznych należy rozumieć zarówno stały brak rozwiązań informatycznych, jak i czasową niemożność prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej np. wskutek awarii systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest dokumentacja, czy sprzętu.

Więcej...

Startuje inicjatywa „Nauka przeciw pandemii” na rzecz dostarczenia rzetelnej informacji nt. szczepień przeciw COVID-19

2020-12-21 11:00:00

Dezinformacja, panujący strach i krążące mity są szeroko obecne w dyskusji na temat potencjalnych szczepionek przeciw COVID-19.  

Środowisko naukowe, okazując swoją solidarność i pokazując wielkie zrozumienie dla potrzeby osiągnięcia odpowiedniego poziomu wyszczepialności ogółu społeczeństwa jako jedynej, skutecznej metody na zatrzymanie pandemii, połączyło siły i zjednoczyło się w ramach inicjatywy prof. Andrzeja M. Fala „Nauka przeciw pandemii" i przygotowało białą księgę pod tytułem „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność" będącą kompendium wiedzy o szczepieniach, technologii i ich zasadności w walce z pandemią.  

Publikację można pobrać ze strony www.naukaprzeciwpandemii.pl. 

Załączniki:

Startuje inicjatywa „Nauka przeciw pandemii” na rzecz dostarczenia rzetelnej informacji dotyczącej szczepień przeciw COVID-19, bezpieczeństwa i stosowanych technologii (.pdf)

Biała księga pt. „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjnetechnologie i efektywność” – streszczenie (.pdf)

Więcej...

Dłuższy termin na zgłoszenie personelu do szczepienia przeciw COVID-19

2020-12-21 01:00:00
MZ, NFZ

Do 28 grudnia Ministerstwo Zdrowia wydłużyło termin przyjmowania zgłoszeń personelu medycznego i niemedycznego do szczepień przeciw COVID-19 w szpitalach węzłowych, szpitalach niewęzłowych, uzdrowiskach oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych. W tych ostatnich do szczepienia mogą zgłaszać się też pacjenci.

Więcej...

Komunikat Zespołu ds. EDM Prezydium NRL w sprawie prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej

2020-12-17 08:00:00

Do Naczelnej Rady Lekarskiej napływają liczne pytania, czy od dnia 1 stycznia 2021 r. konieczne jest prowadzenie w każdym podmiocie wykonującym działalność leczniczą dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Więcej...

Ubezpieczenia OC lekarzy w roku 2021

2020-12-29 00:06:04

Pamiętajmy o ubezpieczeniu OC na 2021 rok

Informujemy, że jest już dostępna możliwość ubezpieczenia OC dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Więcej informacji oraz formularz ubezpieczenia

dostępne są po kliknięciu tutaj.

Koszty ubezpieczenia mogą być częściowo

zrefundowane przez LIL:

więcej informacji można uzyskać klikając tutaj.

Więcej...

Szczepienie medyków na COVID–19

2020-12-22 09:00:00

Zgłoszenia przyjmowanie są do 14 stycznia 2021 r.

Aktualizacja 29.12.2020 r.  Szczepienie personelu medycznego – zapisy przedłużone do 14 stycznia
Aktualizacja 22.12.2020 r.  Do 28 grudnia 2020 r. szpitale węzłowe zbierają dane personelu medycznego i niemedycznego, który zostanie zaszczepiony przeciw COVID-19 w tzw. etapie "0". Wypełnij formularz on-line i zgłoś swoich pracowników na szczepienie. (komunikat)
Aktualizacja 18.12.2020 r.: Wytyczne dla szpitali niewęzłowych (.pdf)
Aktualizacja 18.12.2020 r.: Wytyczne dla szpitali węzłowych (.pdf)
Aktualizacja 18.12.2020 r.: SZCZEPIENIA SEKTOR OCHRONY ZDROWIA (.pdf)
Aktualizacja
: link do artykułu Ministerstwa zdrowia

Ministerstwo Zdrowia informuje, że pierwsze dawki szczepionek przeciwko COVID- 19 będą przeznaczone dla osób, które są najbardziej narażone na zakażenie (tzw. etap 0 szczepień – również dla lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących indywidualną praktykę lekarską). Lekarze oraz lekarze dentyści zainteresowani wykonaniem szczepienia mogą zgłaszać się do tzw. szpitali węzłowych w celu zrealizowania szczepienia (lista punków wraz z numerem kontaktowym załączamy poniżej):

Lista szpitali węzłowych- woj. lubleskie

Więcej...

Pakiety ochronne

2020-12-16 08:00:00

Uprzejmie informujemy, że lekarze i lekarze dentyści skierowani przez wojewodę do pracy przy zwalczaniu COVID-19 mogą, w razie potrzeby, zostać zaopatrzeni przez Lubelską Izbę Lekarska w tzw., po który można się zgłosić do siedziby Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie przy ul. Chmielnej 4 oraz do biur Delegatur LIL w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 14 w Chełmie ul. Ceramiczna 1 w Zamościu ul. Partyzantów 3

 • 2x FFP3
 • 2 x FFP2
 • 4 x maseczka chirurgiczna
 • 4 x ochraniacze na buty
 • 4 x plastikowy stuptut (para)
 • 20 x rękawiczki jednorazowe lateksowe cienkie
 • 2 x kombinezon
 • 5 x grubsze rękawice zewnętrzne lateksowe (para)
 • 5 x grubsze rękawice wewnętrzne nitrylowe (para)
 • 1 przyłbica
 • 1 gogle
 • 1l płynu dezynfekcyjnego
 • 1 opakowanie chusteczek dezynfekcyjnych (do gogli i przyłbicy oraz butów)
Więcej...

Testy na Covid 19 dla personelu medycznego w CM Luxmed

2020-12-13 07:00:00
Covid-19

Pacjentom, którzy na etapie rezerwacji zadeklarują wykonywanie zawodu medycznego, gwarantujemy wybór terminów badania jeszcze tego samego dnia. Przy rezerwacji w tym trybie wymagane jest podanie nr prawa wykonywania zawodu. Wyniki badań dostępne są tego samego dnia.

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie