Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 23.02.2021 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń o utworzenie rejonów wnioskowych

2021-02-23 12:00:00
LIL

Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie informuje, że do dnia 30 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Lubelskiej Izby Lekarskiej), przyjmuje pisemne wnioski grupy lekarzy lub lekarzy dentystów albo lekarzy i lekarzy dentystów – członków tej samej delegatury, liczącej co najmniej tylu członków, ilu wynosi ustalona przez okręgową radę lekarską minimalna liczba członków rejonu (40 członków) o utworzenie rejonów wyborczych (rejony wnioskowe).

Więcej...

Opóźnienia w wypłacaniu dodatku „covidowego”

2021-02-22 14:00:00
LIL, dodatek covidowy

Zapraszamy lekarzy, członków Lubelskiej Izby Lekarskiej, którzy mają problem z wyegzekwowaniem dodatku „covidowego” do kontaktu z LIL. We współpracy z kancelariami prawnymi, LIL oraz RPL zapewnią opiekę prawną w tym zakresie i jeśli analiza prawna pozwoli, także dalsze wsparcie na etapie ewentualnych sporów sądowych.

Więcej...

Stypendia NRL: nowy system wnioskowania

2021-02-15 10:00:00
NIL

Celem przyznawania stypendiów NRL jest umożliwienie młodym lekarzom i lekarzom dentystom odbycia stażu w polskim lub zagranicznym ośrodku lub udział w kursach, warsztatach celem dokształcenia zawodowego.

Więcej...

W białej księdze o szczepieniach przeciw Covid-19

2021-02-11 09:00:00
Nauka przeciw pandemii

Wersja 2.0 białej księgi pt. „Szczepienia przeciw COVID‑19. Innowacyjne technologie i efektywność” przybliża temat szczepionek wektorowych, zasadę działania adenowirusów oraz wyjaśnia różnice między szczepionkami wektorowymi, a tymi opartymi o RNA.

Więcej...

Sposób dawkowania na receptach

2021-02-05 08:00:01
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Prezesa LIL o przekazanie lekarzom wystawiającym recepty, że zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2020 r. (Dz.U. 2020 r., poz. 2424) przez sposób dawkowania rozumie się informację o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania w określonym czasie. W przypadku, gdy sposób dawkowania nie jest podany lub wpisano go w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy Prawo farmaceutyczne realizacja recepty jest dopuszczalna poprzez wydanie ilości leku nie większej od zawartej w dwóch najmniejszych dostępnych w obrocie opakowaniach tego produktu.

Więcej...

Lekarzu i dentysto! Szkolenia online czekają!

2021-02-04 20:00:00
NIL

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej przygotował nową ofertę kursów online dla lekarzy i lekarzy dentystów. Zaplanowano ponad 40 kursów na blisko 2000 miejsc. Wszystkie szkolenia są bezpłatne i za udział w nich przysługują punkty edukacyjne.

Więcej...

oświadczenie uwzględniające postanowienia aktualnie uchwalonej ustawy zmieniającej treść art. 47 ust. 3

2021-02-01 10:00:00

Na prośbę Koleżanek i Kolegów lekarzy i lekarzy dentystów, członków LIL publikujemy oświadczenie uwzględniające postanowienia aktualnie uchwalonej ustawy zmieniającej treść art. 47 ust. 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Oświadczenie dotyczy przesłanek wyłączających możliwość pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii. Po wypełnieniu oświadczenia oraz klauzuli RODO prosimy o dosłanie do siedziby Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Formularz do pobrania

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie