Ponowny apel Prezesa NRL ws. PES

2021-03-23 09:00:00
NIL. PES

W dniu 22.03 br., Prezes NRL ponownie zaapelował do Ministra Zdrowia o rozpatrzenie apelu o odstąpienie od przeprowadzenia części ustnej PES w dziedzinach medycyny, w których egzamin składa się z części ustnej i pisemnej. Wystosował również pisma do konsultantów krajowych prof. Andrzeja Horbana oraz prof. Iwony Paradowskiej‑Stankiewicz, o których stanowiska MZ oparł swoją decyzję z dnia 17 marca br., że PES odbędzie się w sesji wiosennej zgodnie z wyznaczonymi terminami, z możliwością zmiany terminu na sesję jesienną.

Więcej...

Anonimowa ankieta dot. zbadania stanu wiedzy polskich lekarzy na temat skali TIRADS (Thyroid Imaging Reporting and Data System)

2021-03-15 11:00:00


Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety. Reprezentujemy Gdański Uniwersytet Medyczny, dr n. med. Tomasz Nowicki jest adiunktem w Zakładzie Radiologii a dr n.med. Andrzej Hellmann adiunktem w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej.

LINK DO ANKIETY: https://forms.gle/DgZZZsQEkA7deBeR8

Więcej...

MZ odwołuje zmianę terminu PES

2021-03-17 11:00:00
PES, MZ

Minister Zdrowia informuje, że PES odbędzie się w sesji wiosennej zgodnie z wyznaczonymi terminami. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie przystąpią do PES w sesji wiosennej będą uprawnione do jego złożenia w sesji jesiennej (bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów).

Więcej...

Stanowisko Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich w sprawie PES

2021-03-17 08:00:00
PES

W odpowiedzi na decyzję ministra zdrowia z dnia 16.03 br. o przesunięciu PES o dwa miesięce, Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich podjął staowisko, w którym wyraził oburzenie tą decyzją MZ i zażądał jej odwołania.

Więcej...

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 9 marca 2021r.

2021-03-09 14:00:00

w sprawie poparcia wniosku dotyczącego odwołania ustnej części Państwowego Egzaminu Specjalistycznego w sesji wiosna 2021r.

Pełna treść pisma

Więcej...

Czy ustny PES będzie odwołany?

2021-03-08 08:00:00
NIL

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja ponownie zwrócił się do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego z prośbą o zwolnienie lekarzy przystępujących w sesji wiosennej do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z części ustnej tego egzaminu.

Powodem jest obecna sytuacja epidemiczna oraz niska liczba zaszczepionych lekarzy i lekarzy dentystów.

Więcej...

Komunikat ws. umów w ramach wolontariatu

2021-03-02 19:00:00
NIL

Wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, którzy w związku z wejściem w życie ustawy z 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, nie mogą realizować specjalizacji w ramach wolontariatu i mają trudności z przekształceniem ich dotychczasowych nieodpłatnych umów w umowy odpłatne (co wiąże się z przerwaniem szkolenia specjalizacyjnego), prosimy o kontakt drogą mailową z sekretariatem Naczelnej Izby Lekarskiej z adnotacją „do Przewodniczącego Komisji ds. Młodych Lekarzy Michała Bulsy”: sekretariat@hipokrates.org.

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie