Zarządzanie talentami w podmiotach leczniczych - badanie opinii personelu medycznego

2021-12-22 11:00:00
ankieta badawcza

Zapraszamy do udziału w ankiecie w ramach pracy doktorskiej mgr Wioletty Pomaranik pt. „Zarządzanie talentami w publicznych podmiotach leczniczych w Polsce” realizowanej na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.
Celem badań jest poznanie opinii pracowników na temat stosowanych praktyk z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w podmiotach leczniczych.
https://forms.office.com/r/YjvzqKMUZp
Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane w sposób zbiorczy wyłącznie na potrzeby przygotowania pracy doktorskiej.

Więcej...

Szczepienia przeciw COVID-19 u dzieci w opinii wakcynologa

2021-12-22 10:00:00
webinar

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar: „Szczepienia przeciw COVID‑19 u dzieci w opinii wakcynologa” – który odbędzie się w czwartek, 13 stycznia, o godzinie 18.00.

Link do rejestracji udziału

Więcej...

Obwieszczenie OKW z 20 grudnia 2021 r.

2021-12-20 17:00:00

OBWIESZCZENIE
Okręgowej komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 20 grudnia 2021 r.
o wynikach wyborów Delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji
Na podstawie uchwały nr. 25/08/2021 0kręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej lzby Lekarskiej z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie potwierdzenia, ogłoszenia i publikacji wyników wyborów Delegatów na
Okręgowy Zjazd Lekarzy ogłasza się listę Delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji

Link do pliku PDF

Więcej...

Polski Ład dla lekarzy - niejasne plusy, oczywiste minusy

2021-12-20 13:00:00
NIL

Naczelna Izba Lekarska udostępniła do pobrania poradnik:

Polski Ład - poradnik podatkowy dla lekarzy i lekarzy dentystów (pdf)

Więcej...

Stanowiska NRL

2021-12-12 11:00:00
NRL

z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie uzyskania przez uczelnie zawodowe uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

Więcej...

Żeby zrozumieć Polski Ład

2021-12-20 05:30:00
Komisja Kształcenia Medycznego LIL

Polski Ład dla Lekarzy to tytuł kursu on‑line, który dla lekarzy LIL odbył się 17 grudnia 2021 r. W 2022 i w 2023 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy, dotyczące bezpośrednio lekarzy. Wysokość obciążeń publicznoprawnych ponoszonych przez lekarzy (podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) ulegnie zmianie.

Więcej...

Jubileusze dwa – nie byle jakie

2021-12-20 05:00:00
Komisja Kultury LIL

18 grudnia 2021 r. w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U lekarzy” odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom X Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Lekarzy i Studentów Medycyny i V Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko‑Literackiego „Lekarze dzieciom”.

Więcej...

Niepewna przyszłość Centralnego Rejestru Umów

2021-12-16 10:05:00
Centralny Rejestr Umów, prawo

Uchwalone przepisy przewidują stworzenie elektronicznego rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych (w kontekście lekarzy mogłoby to dotyczyć np. kontraktów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawieranych z SPZOZ‑ami). Rejestr miałby powstać z dniem 1 lipca 2022 r. i dotyczyć umów, których wartość przekracza 500 zł.

Więcej...

Uwaga! Od 1 stycznia 2022 r. płatności za wizyty lekarskie również bezgotówkowe

2021-12-16 10:00:00
Polski Ład, płatności bezgotówkowe

Wraz z wejściem w życie pakietu ustaw składających się na tzw. Polski Ład od 1 stycznia lekarze i lekarze dentyści prowadzący działalność gospodarczą będą zobowiązani zapewnić pacjentowi możliwość zapłaty za wizytę lekarską w formie bezgotówkowej.

Więcej...

Lekarze dzieciom na Gwiazdkę

2021-12-15 11:00:00
Lubelska Izba Lekarska

To już tradycja – lekarze Lubelskiej Izby Lekarskiej tuż przed Wigilią przekazują dzieciom z placówek opiekuńczych w województwie lubelskim prezenty. Podobnie jak w roku poprzednim, z powodu pandemii, dary przybrały formę bonów podarunkowych o wartości 1 tys. zł dla każdej z pięciu placówek na Lubelszczyźnie.

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie